SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
ROKOVI
 
Agrokor: Implementacija nagodbe gotova do kraja ožujka
Autor/izvor: SEEbiz / Jutarnji list
Datum objave: 28.12.2018. - 10:17:02
ZAGREB - Implementacija nagodbe vjerovnika Agrokora, prema riječima Fabrisa Peruška, izvanrednog povjerenika koncerna, trebala bi se završiti do kraja ožujka 2019., a tada bi i izvanredna uprava, koja je upravljanje nad Agrokorom preuzela 10. travnja 2017., trebala prestati s radom.

Koncern će tada dobiti novu upravu, koju će imenovati novi vlasnici, odnosno vjerovnici, a dotad oko 600 ljudi mora implementirati nagodbu vjerovnika. Taj proces, koji ima više od sto tisuća koraka, pripremit će kompaniju za ulazak novih vlasnika, što znači i novu korporativnu strukturu i nove vlasničke kompanije u Nizozemskoj, transfer sve imovine, certifikata, koncesija, ugovora o radu, brendova. Kako nam je rečeno, za sada se implementacija nagodbe odvija prema planu i ne bude li većih problema, sve bi trebalo biti gotovo do kraja ožujka iduće godine, piše Juatrnji list.

Proces je organiziran kroz Ured za upravljanje projektima unutar Grupe koji sa savjetnicima, stručnim i projektnim timovima u operativnim društvima vodi i razvija plan implementacije nagodbe. Pripreme plana implementacije za Ledo i Konzum u finalnoj su fazi te se na osnovi planova tih pilot-društava planira i provodi priprema planova implementacije za ostala neodrživa društva pod izvanrednom upravom.

U procesu planiranja implementacije, navode u Agrokoru, primarni je fokus i dalje u dijelu prijenosa poslovnih cjelina, od čega su prijenos imovine, operativni aspekti te IT implementacija najopsežniji dijelovi.

"Projekt se koordinira kroz dvotjedne sastanke nadzornog tijela, tjedne sastanke centralnog implementacijskog ureda za upravljanje, tjedne sastanke ekspertnog tima te svakodnevne radionice i sastanke s timovima za upravljanje projektima na operativnoj razini. Također, pripremaju se tjedni izvještaji o statusu planiranja implementacije. Plan implementacije priprema se kroz niz operativnih sastanaka i radionica s projektnim timovima dok se zaključci s istih razmatraju na sastancima ekspertnih timova i centralnog implementacijskog ureda za upravljanje", rečeno nam je u Agrokoru, uz napomenu da se "radionice i sastanci operativnih timova provode na nivou ključnih segmenata operativne implementacije: prijenos imovine, IT implementacija, Operacije (prodaja i marketing, nabava, logistika, proizvodnja), Računovodstvo/financije/porezi, tražbine".

Jednako tako, na osnovi plana implementacije za Ledo i Konzum preostala neodrživa društva pripremaju planove implementacije uz korištenje web zasnovanog alata za upravljanje projektom implementacije.

Kako bi se nagodba provela u skladu sa zakonom, izvanredna uprava Agrokora pozvala je 21. prosinca ove godine vjerovnike "u cijelosti ili djelomično osporenih tražbina da do 15. siječnja 2019. godine dostave izvanrednom povjereniku dokaz jesu li u ostavljenom zakonskom roku pokrenuli ili nastavili parnični postupak radi utvrđivanja osporene tražbine prema društvu Agrokor d.d. ili bilo kojem ovisnom ili povezanom društvu u postupku izvanredne uprave osnovanom". "Odredba članka 35. stavak 1. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku određuje da će se, ako osoba koja je upućena na parnični postupak ne pokrene taj postupak u zakonskom roku, smatrati da je odustala od prava na vođenje parničnog postupka, a posljedica toga je gubitak prava na namirenje.

Stoga se vjerovnici osporenih tražbina upozoravaju da neće imati pravo na namirenje sukladno članku 23.5 Nagodbe ne dostave li dokaz o pravovremeno pokrenutom ili nastavljenom parničnom postupku do 15. siječnja 2019., stoji u obavijesti Agrokora. Konačno, kako smo doznali, novo ime koncerna Agrokor objavit će se tijekom siječnja i to će biti simbolični novi početak koncerna.

 
You need Adobe Flash Player to view this.
Download it from Adobe.