SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
BRODARI
 
Alpha Adriatic: Značajno niži prihodi od vozarina
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 28.10.2019. - 06:44:18
PULA - Alpha Adriatic ostvarila je u prvih devet mjeseci poslovne prihode u visini od 167,1 milijun kuna dok su u istom razdoblju 2018. godine ostvareni u iznosu od 138,1 milijun kuna. 

Prihodi od vozarina značajno su niži u odnosu na usporedno razdoblje zbog poslovanja s manjim brojem brodova u floti i nižih vozarina realiziranih u tekućem periodu. 
Ostali prihodi ostvareni u trećem kvartalu 2019. po osnovi oprosta dijela duga po kreditu za financiranje broda Kastav, neto prihod od prodaje navedenog broda kao i priznati odgođeni prihod vezan za spomenuti brod, značajno su utjecali na povećanje ukupnih poslovnih prihoda za I-IX 2019. u odnosu na iste prihode proteklog razdoblja.

Na ukupne poslovne rashode osim operiranja s manjim brojem brodova u floti, utjecalo je daljnje provođenje politike racionalizacije troškova poslovanja u tekućem razdoblju. 

U razdoblju I-IX 2019. godine ostvareni su neto financijski rashodi od 40,9 milijuna kuna (29,7 milijuna kuna u istom razdoblju 2018.). Ostvareni neto financijski rashodi u oba usporedna razdoblju rezultat su rashoda od kamata kao i obračunatih pozitivnih i negativnih tečajnih razlika.

Na dan 30.09.2019. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 104,4 milijuna američkih dolara (707,5 milijuna kuna). Dana 1.07.2019. okončana je ranije ugovorena prodaja tankera imena Kastav isporukom broda kupcu u kineskoj luci Nantong. Isknjižavanje broda iz evidencije kao i pozitivni efekti cjelokupne transakcije vidljivi su u financijskim izvještajima za razdoblje trećeg kvartala 2019. godine na poziciji ostalih prihoda (opisano pod točkom 1. gore).

Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 30.09.2019. godine steklo vlastite dionice u vrijednosti od 7,3 tisuće kuna i otuđilo vlastite dionice u vrijednosti od 373,6 tisuća kuna.