SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
OPORAVAK
 
Banjević: Ne razmišljamo o stečaju Montenegro Airlinesa
Autor/izvor: SEEbiz / Mina-business
Datum objave: 11.09.2017. - 16:41:10
PODGORICA - U Montenegro Airlinesu (MA), čiji dug prispio na plaćanje na kraju prvog polugodišta iznosi 37,2 miliona eura, ne razmišljaju o stečaju i rade na modelu poslovanja u pravcu ozdravljenja kompanije, saopštio je izvršni direktor nacionalnog avio-prevoznika, Živko Banjević.

"Smatramo da je neophodno raditi na modelu poslovanja u pravcu ozdravljenja kompanije, koji bi u velikoj mjeri bio samoodrživ, i kao takav bio interesantan za strateškog partnera. U ovom trenutku ne razmišljamo o stečaju", rekao je Banjević u intervjuu agenciji Mina-business.

On je naveo i da je uspješno odrađena ljetnja sezona, pri čemu je za prvih osam mjeseci ostvaren poslovni rezultat u skladu sa planom za ovu godinu uspostavljenim u februaru. Pri tome je poslovni rezultat za taj period bolji za dva miliona eura u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Banjević je, govoreći o ukupnim obavezama na kraju prvog polugodišta, kazao da su one iznosile 80,5 miliona eura. Kompanija pored 37,2 miliona eura prispjelog duga, ima još 43,3 miliona eura dugoročnih obaveza, koje će prispijevati do 2022. godine, a tiču se važećih ugovora o finansijskom lizingu aviona, kredita i sklopljenih sporazuma o otplati duga.

"Od 37,2 miliona eura prispjelog duga, 16,7 miliona eura se odnosi na obaveze prema državi koje se tiču poreza i doprinosa zaposlenih. Ostalo je u najvećoj mjeri dug prema državnim preduzećima«, precizirao je Banjević.

On je rekao da su ukupne obaveze kompanije u januaru iznosile 85 miliona eura, od čega je 44 miliona eura bio prispjeli dug za plaćanje.

"Evidentno je da je za prvih šest mjeseci prispjeli dug smanjen za blizu sedam miliona eura, a ukupne obaveze za blizu pet miliona eura", dodao je Banjević.

Kompanija, kako je poručio, preduzima aktivnosti u pravcu ostvarivanja pozitivnog poslovnog i finansijskog rezultata u poređenju sa prethodnim periodom, što će dovesti do manjih gubitaka i, kako se nada, smanjenja akumuliranog gubitka.

"Istovremeno sa stabilizacijom poslovanja kompanije za ovu godinu, intenzivno radimo na pripremi biznis plana za narednu, odnosno na period od tri, pet i deset godina. U ovom trenutku već imamo definisanu dugoročnu poslovnu i komercijalnu strategiju, koja se tiče obnavljanja flote jer uskoro ističu resursi na preostala dva Fokker-a F100, kao i aktivnosti na tržištu kako bi se odgovorilo sve većoj konkurenciji redovnih, čarter i niskobudžetnih avio-kompanija", naveo je Banjević.

To će, kako je precizirao, uraditi kroz prilagođavanje kapaciteta sa aspekta flote, u kojoj će na odgovarajući i isplativ način biti angažovani veći tipovi aviona iznad 140 sjedišta, kao i kroz redefinisanje samog proizvoda odnosno tarifne politike koja će već od narednog ljeta biti znatno konkurentnija.

"Planiramo povećanje broja rotacija prema postojećim destinacijama, otvaranje dvije nove redovne linije prema njemačkom tržištu, kao i otvaranje novih čarter destinacija", rekao je Banjević.

Kompanija, kako je naveo, već preduzima aktivnosti koje se tiču pripreme programa za optimizaciju broja zaposlenih i zarada u cilju smanjenja troškova sa aspekta bruto zarada, jer za tu vrstu optimizacije definitivno ima prostora.

"Od januara se intenzivno radi na smanjenju svih ostalih kategorija troškova na koje se može uticati, a razmatramo i isplativost održavanja preostalih predstavništava kompanije van Crne Gore, po kom osnovu ćemo vrlo brzo donijeti odluku o eventualnim ukidanjima. Isto tako radimo na nabavci modernijih softverskih rješenja po pitanju prodaje i upravljanja prihodima što će uticati na povećanje prihoda", saopštio je Banjević.

MA zajedno sa resornim i Ministarstvom finansija radi na odgovarajućem modelu za regulisanje duga prema državi i državnim preduzećima.

Banjević smatra i da je u narednom periodu neophodno raditi na pripremi jedinstvene strategije avio-dostupnosti Crne Gore, u okviru koje bi Montenegro Airlines zajedno sa ostalim avio-kompanijama bio uzet u obzir za eventualne državne subvencije, na transparentnoj osnovi. U okviru toga je neophodno definisati destinacije koje može i treba da pokriva nacionalna avio-kompanija, kao i one na kojima treba omogućiti niskobudžetnim avio-kompanijama da obavljaju svoju djelatnost. Zbog nepostojanja takve strategije MA trpi veliku štetu.