SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
PAD
 
Banke u RS-u ostvarile 16% manji profit nego prošle godine
Autor/izvor: SEEbiz / indikator.ba
Datum objave: 29.09.2018. - 09:23:28
BANJA LUKA - Bankarski sektor Republike Srpske ostvario je u periodu januar-juni 2018. godine neto dobit u ukupnom iznosu od 51 milion KM, podaci su Agencije za bankarstvo RS.

Neto dobit manja je za 16% u odnosu na godinu ranije kada je iznosila 63,5 miliona KM. Ukupna aktiva banaka u RS-u iznosila je 8,8 mlrd KM i porasla je za 8% u odnosu na stanje na dan 31.12.2017. godine.

Ukupni bruto krediti iznosili su 5,0 mlrd KM i činili su 61% bruto bilansne aktive sa stopom rasta od 3% u odnosu na kraj 2017. godine.

Učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima iznosilo je 10,19% i bilježi trend smanjenja za 0,88 procentnih poena u odnosu na kraj 2017. godine. Depoziti kao osnovni izvor finansiranja poslovanja banaka, sa učešćem u strukturi pasive bilansa banaka od 77%, iznose 6,0 mlrd KM a imali su stopu rasta od 12%.

Akcionarski kapital sa 30.06.2018. godine iznosio je 633,2 miliona KM i nepromijenjen je u odnosu na kraj 2017. godine.

Ulaganja u hartije od vrijednosti banaka iz RS-a iznose 871,6 miliona KM što čini 11% ukupne aktive i u odnosu na kraj 2017. godine ostvaren je rast od 254,7 miliona KM ili 41%, a većim dijelom se odnose na obveznice i trezorske zapise Republike Srpske.

Bankarski sektor Republike Srpske čini 8 banaka sa ukupno 2.938 radnika, koje su poslovale preko mreže od 290 organizacionih dijelova.