SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
SABOR
 
Bira se predsjednik Povjerenstva za fiskalnu politiku
Autor/izvor: SEEbiz / H
Datum objave: 19.01.2019. - 09:45:12
ZAGREB - Saborski Odbor za financije i državni proračun objavio je javni poziv za izbor predsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku, kandidature se mogu podnositi do početka veljače.

Za predsjednika Povjerenstva može biti izabrana osoba koja ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Hrvatskoj, visokoškolsko obrazovanje, najmanje osam godina radnog iskustva u struci u području javnih financija, makroekonomije, ekonomske politike i računovodstva i istaknute rezultate u radu, koja nije osuđivana za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti, te koja nije član političke stranke niti je bila članom posljednje tri godine do dana kandidiranja za predsjednika Povjerenstva.

Javni poziv na saborskim je stranicama objavljen u petak, 18. siječnja, rok za kandidature je 15 dana od dana objave poziva, dakle do početka veljače. Upućuju se Odboru za financije koji će utvrditi kandidate koji udovoljavaju uvjetima, sa svakim od njih obaviti razgovor te na temelju toga Saboru dati prijedlog za imenovanje predsjednika Povjerenstva.

Povjerenstvo ima sedam članova koji se biraju na mandat od pet godina, imenuje ih Sabor na prijedlog Odbora.

Novim Zakonom o fisklanoj odgovornosti, koji je Sabor donio koncem prošle godine, neovisnost Povjerenstva dodatno je ojačana, definirano je kao stalno, neovisno i samostalno državno tijelo. U njemu više nema predstavnika Sabora.

Predsjednik Povjerenstva do sada je, naime, po funkciji bio predsjednik saborskog Odbora za financije, još uvijek je to HDZ-ova Grozdana Perić, po novome se dužnost predsjednika profesionalizira, a on bira javnim pozivom.

Predsjednik Povjerenstva je dužnosnik u smislu propisa kojima se uređuje sprječavanje sukoba interesa, dakle morati će predati imovinsku karticu, ima pravo na plaću u visini plaće potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva. Ne može sudjelovati u političkim aktivnostima, obavljati drugu javnu dužnost ili biti zaposlen u drugom tijelu javne vlasti ili trgovačkom društvu, odnosno drugom poslovnom subjektu.

Ostalih šest članova Povjerenstva predlažu Državni ured za reviziju, Ekonomski institut Zagreb, Institut za javne financije, Hrvatska narodna banka, te ekonomski i pravni fakulteti. Ti će članovi za svoj rad primati mjesečno naknadu, u visini umnoška osnovice za obračun plaća državnih dužnosnika i koeficijenta 0,50, propisuje zakon.

Među ulogama Povjerenstva je i da Vladu, ako dođe do određenih odstupanja bilo u primjeni fiskalnih pravila, bilo makroekonomskih projekcija u odnosu na projekcije Europske komisije, upozori, traži očitovanje ili određena postupanja kako bi se te diskrepancije iznivelirale.

 
You need Adobe Flash Player to view this.
Download it from Adobe.