SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
TREND
 
Broj odobrenja za građenje na godišnjoj razini porastao 6,4%
Autor/izvor: RBA analize
Datum objave: 19.03.2019. - 09:46:54
ANALIZA - Prema posljednjim podacima DZS-a u siječnju je izdano ukupno 719 građevinskih dozvola što predstavlja pad na mjesečnoj te rast na godišnjoj razini. Naime, u odnosu na prosinac prošle godine broj izdanih građevinskih dozvola niži je za 10,6% ili 85 odobrenja.

S druge strane, u odnosu na siječanj prošle godine broj izdanih odobrenja za građenje je ostvario rast za 6,4%. Pri tome je, promatrano prema vrstama građevina, većina odobrenja za građenje izdano za gradnju zgrada (82,3%) dok je prema vrstama radova 70,9% odobrenja izdano za novogradnju, a 29,1% za rekonstrukcije.

Godišnji rast broja odobrenja za građenje podržan je većim brojem izdanih odobrenja za građenje zgrada i ostalih građevina koja uključuju ceste, pruge, cjevovode, mostove, brane, sportske terene i sl. U promatranom mjesecu izdano je ukupno 592 odobrenja za građenje zgrada što na godišnjoj razini predstavlja rast od 6,1% te 127 odobrenja za izgradnju ostalih građevina što je odnosu na siječanj 2018. više za 7,6%. S druge strane, zamjetan pad na mjesečnoj razini podržan je nižim brojem izdanih dozvola i za izgradnju zgrada i ostalih građevina (-6,4% odnosno -26% mjesečno).

Zanimljiv je podatak o kretanju predviđene vrijednosti radova koje izdane građevinske dozvole pokrivaju. Naime, iako je u 2018. zabilježen blagi pad broja izdanih odobrenja za građenje, predviđena vrijednost radova prema izdanim odobrenjima za građenje u prošloj godini premašila je 28 mil. kuna što je 9,3% više u odnosu na godinu ranije te najviša zabilježena razina od 2010. Rast predviđene vrijednosti radova na godišnjoj razini nastavljen je i u ovoj godini. Naime, predviđena vrijednost radova u siječnju ove godine iznosila je 2,3 mlrd kuna što je gotovo 60% više u odnosu na siječanj 2018. Pri tome je rast predviđene vrijednosti podržan većom predviđenom vrijednosti na izgradnji zgrada i ostalih građevina.

Iako se broj izdanih odobrenja za građenje još uvijek nalazi na oko 20% nižim razinama u odnosu na predkriznu 2008. što potvrđuje i udio građevinarstva u BDP-u koji se sa 7,2% u 2008. spustio na 4,4% u prošloj godini primjetni su znakovi oporavljanja u građevinskom sektoru. Na navedeno upućuje i pokazatelj poslovnog optimizma u građevinarstvu koji se u veljači ove godine našao na najviše zabilježenim razinama od kada su dostupni podaci

 
You need Adobe Flash Player to view this.
Download it from Adobe.