SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
STANOVI
 
Crnogorska vlada kreće s novim ciklusom projekta Hiljadu plus stanova
Autor/izvor: SEEbiz / Portal Analitika
Datum objave: 02.01.2016. - 10:30:50
PODGORICA - Prije četiri godine, u okviru projekta „Hiljadu plus"- 433 domaćinstva, odnosno 1.265 građana riješili su stambeno pitanje uz kredite sa subvencionisanom kamatom od 4,9 odsto. Stanove je dobilo manje ljudi zbog niskih zarada, visokih kamata ali i zbog veoma skupih stanova. U međuvremenu, došlo je do pada kamatnih stopa, ali i pada cijene stanova.
Crnogorska Vlada otpočela je novi ciklus projekta „Hiljadu plus stanova", tako što je pozvala komercijalne banke da se do 12. februara prijave za učešće u projektu rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima.

Projekat, kako se navodi u vladinoj informaciji, je vrijedan 20 miliona eura, od čega polovinu obezbjeđuje država sredstvima kredita kod Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB), a 45 odsto iznosa pozvane komercijalne banke. Građani će sopstvenim učešćem obezbijediti pet odsto iznosa.

Prema već objavljenim uslovima, dugoročni krediti dodjeljuju se uz fiksnu kamatnu stopu do 3,99 odsto na godišnjem nivou, na period od 20 godina i uz učešće korisnika od najmanje pet odsto vrijednosti ugovora o kreditu.

Vlada će, kako se navodi u javnom pozivu, prenijeti kreditna sredstva komercijalnim bankama koje ispune uslove za učešće u projektu, pod uslovima koji su definisani posebnim ugovorima o saradnji sa bankama.

Banka se može prijaviti za učešće ukoliko posjeduje odobrenje Centralne banke (CBCG) da može odobravati hipotekarne kredite građanima s rokom dospijeća od 20 godina i ima filijale u najmanje tri različite crnogorske opštine. Ponuda koju banke dostavljaju mora da sadrži visinu kamatne stope koja ne može biti veća od 3,99 odsto, fiksno, tokom čitavog perioda trajanja kredita koji je do 20 godina, administrativne troškove, iznos novca koji banka namjerava da plasira i izjavu o uslovima kreditiranja.

Vlada poziva na pregovore banke: Vlada će nakon završetka poziva razmotriti sve ponude i pozvati na pregovore banke koje su podnijele prijavu, kako bi se definisali konačni uslovi i kriterijumi za njihovo učešće u projektu. Vlada će zaključiti ugovore o saradnji sa bankama koje prihvate konačno definisane uslove i kriterijume za učešće u projektu, dodaje se u pozivu.

Banke koje se uključe u projekat treba da obezbjede procjenu kreditne sposobnosti podnosilaca zahtjeva u skladu sa opštim uslovima kreditne sposobnosti komercijalne banke, administriranje i finansiranje svakog pojedinačnog zahtjeva, finansiranje do 45 odsto kupovne cijene iz sopstvenih izvora po ponuđenoj kamatnoj stopi, zavisno od visine učešća građana, kao i da pruže savjetodavne usluge zainteresovanim građanima.

U cilju realizacije projekta, Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine, izvršilo je sve potrebe aktivnosti. Imenovan je Projektni odbor, koji je zadužen za pravilno sprovođenje projekta, i određen „Procon" DOO Podgorica, za obavljanje svih tehničkih i administrativnih aktivnosti.

Nakon završetka pomenutih postupaka formiraće se baza podataka objekata, odnosno stambenih jedinica ponuđenih od strane građevinskih firmi koji će, u skladu sa projektom, biti dostupni građanima prilimom izbora stanova. Nakon Javnog poziva za komercijalne banke, biće poznato i koje komercijalne banke će učestvovati u projektu.

„Istovremeno, kako bi se obezbijedila sredstava, od strane CEB-a, za potrebe projekta, Ministastvo finansija, MUPZŽS, održali su pregovore sa predstavnicima CEB-a, u cilju usklađivanja teksta Ugovora o kreditu. Ukupan iznos kreditnog arnžmana iznosi 10 miliona eura. Ugovorom je predviđeno da se kreditni aranžman zaključuje na period do 20 godina, sa grace periodom, najmanje, 3 godine. U pogledu kamatne stope, ostavljena je mogućnost da se korisnik kredita odluči za varijabilni ili fiksnu kamatnu stopu, što će biti navedeno u zahtjevu za isplatom. Sredstva kredita će biti povlačena u najmanje dvije tranše, od čega će prva tranša biti u visini od 40% ukupnih kreditnih sredstava, dok će preostale tranše biti povlačene u skladu sa dinamikom realizacije sredsta. Uslov za povlačenje prve tranše predstavlja formiranje Implementacione jedinice, kao i dostavljanje spiskova građevinskih firmi, banaka i krajnjih korisnika, koji su izabrani u skladu sa procedurama i kriterijumima definisanim projektom. Takođe, ugovorom je predviđeno da se prva tranša mora povući u roku od 18 mjeseci, od dana zaključenja ugovora, dok će period raspoloživosti sredstava biti do 30. juna 2017. godine", piše u informaciji.

Navedeni projekat predstavlja nastavak aktivnosti iz 2011. godine, kada su, kroz saradnju sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), obezbijeđena kreditna sredstva, u iznosu od oko 10 miliona eura.

„Imajući u vidu uspješnost navedenog projekta, ministarstva su nastavila saradnju sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), u cilju obezbjeđivanja dodatne kreditne linije, koja bi poslužila za finansiranje nove faze projekta „Hiljadu plus". U pogledu prve faze projekta, kredit je odobren za 433 porodična domaćinstva, gdje je, stambeno pitanje riješilo oko 1239 građana Crne Gore koji su navedeni kao članovi tih domaćinstava. Ukupni iznos realizovanih sredstava, za prvu fazu, iznosio je 18,1 eura, i obuhvatao je i iznos zajmova, odobrenih od strane CEB-a i domaćih komercijalnih banaka, i ulog građana. Vlada Crne Gore finansirala je polovinu iznosa vrijednosti Projekta, kroz kreditni- aranžman sa CEB-om, tj. 50% kreditnog aranžmana – izvor CEB - 9.096.505,85 eura. Komercijalne banke finansirale su 45% vrijednosti Projekta, što je iznosilo- 6.789.033,06 eura. Učešće građana utvrđeno je na nivou od najmanje 5% vrijednosti nepokretnosti, što je- iznosilo 2.307.472,78 eura", zaključuje se u informaciji.

Tokom prvog projekta „Hiljadu plus", stanovi su građanima nuđeni po cijeni od 600 do dvije hiljade eura po kvadratu u zavisnosti od investitora.

U međuvremenu, došlo je do značajnog pada cijene kvadrata stanova, ali i do smanjenja kamatnih stopa. Zbog toga se vjeruje da će ovaj ciklus projekta „Hiljadu plus" stanova biti daleko uspješniji nego prethodni.