SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
EKONOMIJA
 
Dobra vijest: BDP raste brže od preliminarnih procjena
Autor/izvor: Ivica Brkljača, Arhivanalitika
Datum objave: 28.06.2018. - 10:00:25
ANALIZA - U listopadu prošle godine, nakon što je HNB kompletirao podatke u platnoj bilanci, objavili smo kako je BDP u drugom kvartalu rastao više od preliminarne procjene DZS-a. 

Preciznije, napisao sam kako „…možemo izračunati da je rast BDP-a u drugom kvartalu bio za pola postotnog boda viši od preliminarne procjene iz kolovoza.“, ali da ćemo novu službenu procjenu od strane DZS saznati tek slijedeće godine.

Prije dva tjedna DZS je objavio revidirane podatke o kretanju BDP-a (zaključno s 2016.), a za 2017. je objavio novu procjenu (revidirani će biti tek dogodine). Nova procjena potvrdila je ono što smo „sumnjali“: BDP je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine porastao 0,4% više (originalno) odnosno 0,5% više (sezonski prilagođeno) od prve procjene.

Prva procjena za drugi kvartal govorila je o realnoj stopi rasta BDP-a od 2,8% (originalni podaci) u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, odnosno za 3,4% ako gledamo sezonski prilagođeni BDP. Nova procjena pak pokazuje da je rast iznosio 3,2% (izvorni podatak) odnosno 3,9% (desezonirano), što je upravo za onoliko više kako je i napisano u ranije navedenom članku.

To je povod za jednu backtestinganalizu kako bi provjerili koliko prva procjena o kretanju BDP-a odudara od konačnih (revidiranih) podataka. Rezultati su više nego zanimljivi.

Slika 1: Tromjesečne stope rasta hrvatskog BDP-a, originalni podaci
Napomena: Za 2017. podaci još nisu revidirani već se radi o novoj procjeni stope rasta BDP-a.

Izvor: DZS

Na slici 1 možemo vidjeti kako su u promatranom periodu (od izlaska iz recesije) prve procjene o kretanju BDP-a bez iznimke pokazivale nižu stopu rasta od stvarnog stanja (revidiranih podataka). Preciznije, prva procjena je u prosjeku podcijenila stvarni rast za 0,64 postotna boda.

Sličnu situaciju imamo i kad usporedimo sezonski prilagođene podatke. Na slici 2 možemo vidjeti kako su prve procjene o kretanju sezonski prilagođenog BDP-a također kontinuirano podcjenjivale stvarni rast.

Slika 2: Tromjesečne stope rasta hrvatskog BDP-a, sezonski prilagođeni podaci
Napomena: Za 2017. podaci još nisu revidirani već se radi o novoj procjeni stope rasta BDP-a.

Izvor: DZS

Pogledajmo još i sezonski prilagođene podatke o kretanju tromjesečnog BDP-a u usporedbi s prethodnim tromjesečjem (oznaka q-o-q, op.ur.). Ovakav način praćenja podataka ima za cilj što ranije ukazati na promjenu u dinamici rasta gospodarstva, stoga je isti u prvom planu (naslovu) kada Eurostat objavljuje prve procjene o kretanju BDP-a u EU.

Zanimljivo, nema izražene korelacije između prve procjene i revidiranih podataka kao na prethodnim prikazima. To nas dovodi do zaključka kako su prve procjene o sezonski prilagođenom BDP-u (q-o-q, kvartal na prethodni kvartal) u Hrvatskoj sasvim nepouzdane.

Jedan od uzroka je sasvim sigurno to što se struktura hrvatskog gospodarstva značajno razlikuje od kvartala do kvartala (primjerice, turizam je glavna gospodarska grana u trećem kvartalu, dok u prvom ima zanemariv udio u BDP-u). Stoga je teško u izračunima isključiti sezonsku komponentu i posebnosti pojedinog razdoblja. Kako god bilo, prethodni prikaz pokazuje kako prve procjene o sezonski prilagođenom BDP-u – i posljedično izvođenje zaključaka o promjeni u dinamici rasta hrvatskog gospodarstva – treba uzimati s oprezom.

Zaključno, prva procjena nije isto što i konačni/revidirani podatak. To stalno valja imati na umu (isto se odnosi i na primjerice podatke o zaposlenosti o kojima smo također pisali na Labu). Backtesting analiza je pokazala kako prve procjene DZS o kretanju BDP-a kontinuirano i značajno podcjenjuju stvarni rast, a to je ujedno poziv DZS-u da detaljnije istraži uzroke te sukladno nalazima izvrši fino podešavanje svojih modela.

http://arhivanalitika.hr/blog/bdp-raste-brze-revidirani-podaci-pokazuju-vise-stope-rasta-od-preliminarnih-procjena/