SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
DIVIDENDA
 
Energoprojekt: Dividenda ponovo 20 RSD po akciji
Autor/izvor: SEEbiz / Wisebroker
Datum objave: 09.05.2017. - 20:22:09
BEOGRAD - Nadzorni odbor Energoprojekt holdinga (ENHL) sazvao je redovnu skupštinu akcionara kompanije za 8. jun, a na dnevnom redu je usvajanje finansijskih izveštaja i donošenje odluke o raspodeli dobiti.

Uprava je predložila da se neraspoređena dobit prethodnih godina u iznosu od 331,2 miliona RSD rasporedi na sledeći način: za dividende 216,7 miliona RSD (20 RSD po akciji), 80 miliona RSD za sticanje sopstvenih akcija radi raspodele zaposlenima i upravi i 34,5 miliona RSD ostaje nerapoređeno.

Kao dan dividende je utvrđen 29. maj, dok će dividenda biti isplaćena 30. novembra tekuće godine.