SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
DOBRE BROJKE
 
Ericsson Nikola Tesla: Neto dobit porasla 21,2%, prihodi od prodaje veći 16,7%
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 23.02.2017. - 10:52:59
ZAGREB - Ericsson Nikola Tesla prošle je godine ostvario prihode od prodaje od 1.591,6 milijuna kuna što je 16,7% više u odnosu na prethodnu godinu. 

U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 16,9%, usluge za Ericsson 54,8% (od toga 11,5% udjela imaju usluge upravljanja u Hrvatskoj), dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 28,3%.

Prodaja u segmentu mreža iznosi 776,5 milijuna kuna (48,8% ukupnih prihoda od prodaje), u segmentu usluga 779,2 milijuna kuna (48,9% ukupnih prihoda od prodaje), a u segmentu rješenja podrške 35,9 milijuna kuna (2,3% ukupnih prihoda od prodaje). Bruto dobit iznosi 189,8 milijuna kuna (2015.: 177,2 milijuna kuna), što je porast od 7,1% u odnosu na prethodnu godinu. Bruto marža smanjena je na 11,9% (2015.: 13%) kao posljedica asortimana prodanih proizvoda i usluga, kontinuiranog pritiska na cijene te zahtjevnih projekata na izvoznim tržištima.

Prodajni i administrativni troškovi smanjeni su 5,5% na 77,7 milijuna kuna (2015.: 82,2 milijuna kuna).

Operativna dobit bilježi porast od 24,3% te iznosi 113,6 milijuna kuna (2015.: 91,4 milijuna kuna). Dobit od financijskih aktivnosti znatno je veća od prošlogodišnje te iznosi 5,2 milijuna kuna (2015.: 1,6 milijuna kuna) kao rezultat revaluacije financijske imovine i pozitivnog utjecaja tečajnih razlika.

Dobit prije oporezivanja veća je 27,9% te iznosi 118,8 milijuna kuna. U 2016. iskorištene su preostale akumulirane porezne olakšice od istraživačko-razvojnih projekata. Obračunat je porez na dobit u iznosu od 8,1 milijuna kuna (2015.: 1,6 milijuna kuna), koji obuhvaća trošak poreza na dobit tekuće godine u iznosu od 22,3 milijuna kuna djelomično neutraliziran priznatim odgođenim porezom u iznosu od 14,2 milijuna kuna.

Neto dobit porasla je 21,2% u odnosu na prethodnu godinu te iznosi 110,7 milijuna kuna (2015.: 91,3 milijuna kuna). Povrat od prodaje (ROS) iznosi 7% (2015.: 6,7%).

Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi solidnih 187 milijuna kuna (2015.: 243,1 milijuna kuna), kao rezultat dobre naplate potraživanja od kupaca pogotovo u četvrtom tromjesečju. Stopa konverzije novca je 97% (2015: 153%), dok pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava iznosi 26 dana (2015: 32 dana).

Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu na dan 31. prosinca 2016. godine iznose 287,7 milijuna kuna (35,6% ukupne imovine), dok su krajem 2015. godine iznosila 287,1 milijuna kuna (39,7% ukupne imovine).

Grupa ima solidnu bilancu s ukupnom imovinom od 808,1 milijuna kuna (2015.: 723,9 milijuna kuna), 11,6% veća u odnosu na prethodnu godinu, prvenstveno kao rezultat porasta potraživanja od kupaca. Udio vlastitog kapitala u ukupnoj imovini iznosi 35,5% (2015.: 42,5%).

S povezanim društvima ostvarena je prodaja proizvoda i usluga u iznosu od 894,9 milijuna kuna (2015.: 868,5 milijuna kuna), dok nabava proizvoda i usluga iznosi 396,9 milijuna kuna (2015.: 253,3 milijuna kuna).

Stanje potraživanja prema povezanim društvima na dan 31. prosinca 2016. iznosi 90,9 milijuna kuna (kraj 2015. godine: 117,0 milijuna kuna), a stanje obveza 89,3 milijuna kuna (kraj 2015.: 52,7 milijuna kuna).