SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
SJAJNA GODINA
 
Ericsson NT: Neto dobit u 2018. uzletjela 67,4%
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 20.02.2019. - 10:55:23
ZAGREB - Ericsson Nikola Tesla prošle je godine ostvario neto dobit od 113,6 milijuna kuna, čak 67,4 posto više nego 2017.

Prihodi od prodaje iznose 1.558,2 milijuna kuna, 5,2% viši u odnosu na prethodnu godinu. U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 23,9%, usluge za Ericsson 61,3% (od toga 11,4% udjela imaju usluge upravljanja u Hrvatskoj), dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 14,8%. 

Prodaja u segmentu Mreža iznosi 939,8 milijuna kuna (2017.: 739,3 milijuna kuna), u segmentu Digitalnih usluga 439,8 milijuna kuna (2017.: 559,6 milijuna kuna), u segmentu Usluga upravljanja 177,1 milijuna kuna (2017.: 178,9 milijuna kuna), a u novom segmentu Poslovanje u nastajanju i ostalo 1,4 milijuna kuna (2017.: 3,8 milijuna kuna). 

Bruto dobit iznosi 161,4 milijuna kuna (2017.: 150,9 milijuna kuna), što je 7% više u odnosu na prethodnu godinu kao rezultat većih prihoda od prodaje, poslovne učinkovitosti i smanjenja troškova te manjeg utjecaja negativnih tečajnih razlika. Bruto marža bilježi blagi porast na 10,4% (2017.: 10,2%). 

Prodajni i administrativni troškovi niži su 14,6% u odnosu na prethodnu godinu te iznose 68 milijuna kuna (2017.: 79,6 milijuna kuna). 

Operativna dobit veća je 56,3% u odnosu na prethodnu godinu te iznosi 118,3 milijuna kuna (2017.: 75,7 milijuna kuna), kao rezultat veće bruto dobiti, manjih prodajnih i administrativnih troškova te projekata koji su realizirani sukladno Zakonu o poticanju ulaganja. Dobit od financijskih aktivnosti iznosi 2,3 milijuna kuna (2017.: gubitak od financijskih aktivnosti -2,6 milijuna kuna). Dobit prije oporezivanja veća je 65,2% u odnosu na prethodnu godinu te iznosi 120,6 milijuna kuna (2017.: 73 milijuna kuna).  

Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi 75,2 milijuna kuna, kao rezultat dobre naplate potraživanja od kupaca te priljevima od projekata koji su realizirani sukladno Zakonu o poticanju ulaganja. Konverzija novca iznosi 38,9% (2017.: 68%). Pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava na razini Grupe iznosi 34 dana (2017.: 31 dan), a isključujući usluge za Ericsson pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava je 87 dana (2017.: 72 dana).   

Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu na dan 31. prosinca 2018. godine iznose 236,3 milijuna kuna (28,1% ukupne imovine), dok su krajem 2017. godine iznosila 243,8 milijuna kuna (29,7% ukupne imovine).  

Kompanija ima solidnu bilancu s ukupnom imovinom od 840,5 milijuna kuna na dan 31. prosinca 2018. godine, 2,3% većom u odnosu na kraj 2017. Treba istaknuti značajan porast razine zaliha kao posljedica realizacije projekata modernizacije mreža. Udio vlastitog kapitala u ukupnoj imovini iznosi 36,3% (kraj 2017.: 28,7%).  S povezanim društvima ostvarena je prodaja proizvoda i usluga u iznosu od 973,7 milijuna kuna (2017.: 926,1 milijuna kuna), dok nabava proizvoda i usluga iznosi 413,7 milijuna kuna (2017.: 231,1 milijun kuna).  

Stanje potraživanja prema povezanim društvima na dan 31. prosinca 2018. iznosi 113,2 milijuna kuna (kraj 2017. godine: 105,6 milijuna kuna), a stanje obveza 40,4 milijuna kuna (kraj 2017.: 124,4 milijuna kuna).