SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
ANALITIČARI
 
Erste grupa očekuje rast kredita u Srbiji od 3 do 4% u 2018.
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 29.01.2018. - 19:38:02
BEOGRAD - Državne obveznice u vlasništvu banaka trenutno su na rekordno visokom nivou u Centralno-istočnoj Evropi, osim u zemljama u kojima su pokazatelji javnog duga u naglom padu ili u kojima je spoljna potražnja za obveznicama dovela do velikog porasta cena, pokazuje nedavno objavljeno istraživanje Erste grupacije.

Rast kreditne aktivnosti biće u dovoljnoj meri pokriven rastom depozita u CIE, a banke ne moraju da likvidiraju svoje portfolije državnih obveznica.

U Srbiji je u 2018. godini očekivan rast kredita od oko 3-4% međugodišnje, što znači da bi krediti bili u potpunosti pokriveni organskim rastom depozita, dodaje se u istraživanju.

- Rast depozita u Srbiji bio je u godini za nama dinamičniji od rasta kredita, pošto su ukupni depoziti porasli za 5% međugodišnje, a krediti za 2,5% međugodišnje. Depoziti su zabeležili nominalni rast od 77 milijardi dinara protekle godine, a krediti 66 milijardi dinara. Za 2018. očekujemo sličnu dinamiku na strani depozita, dok bi potražnja za kreditima trebalo da bude veća (prema anketi o bankarskim kreditima), tako da očekujemo da će se krediti povećati za otprilike 3-4% međugodišnje, što znači da bi bili u potpunosti pokriveni organskim rastom depozita - dodaje se.

- Kada je reč o gotovinskoj rezervi, ne raspolažemo preciznim podacima, ali svi pokazatelji ukazuju na to da postoji višak likvidnosti u bankarskom sistemu, uz ključni pokazatelj likvidnosti na nivou od iznad dva. Ukupna izloženost prema državi (potraživanja, uključujući kredite i državne HoV) iznosila je 631 milijardu dinara (18% ukupnih sredstava) na kraju novembra 2017. godine, što je bilo za oko 15 milijardi dinara više u odnosu na prethodnu godinu. Ukoliko pretpostavimo da će banke smanjiti svoju izloženost za 10% ove godine, to bi stvorilo dodatnih 63 milijarde dinara potencijalnih izvora finansiranja, ako dođe do ubrzanja kreditne aktivnosti - navodi se u istraživanju.