SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
ODOBRENJE
 
Hanfa odobrila osnivanje fonda USA Blue Chip
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 07.03.2017. - 09:08:49
ZAGREB - Hanfa je na sjednici krajem prošloga tjedna izdala odobrenje za osnivanje i upravljanje USA BLUE CHIP otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, a kojim će upravljati Global Invest. 

Iz prospekta Fonda proizlazi kako je riječ o otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (UCITS fond) koji se osniva u skladu sa Zakonom i čija je svrha zajedničko ulaganje imovine, prikupljene javnom ponudom udjela u Fondu te da se radi o dioničkom fondu koji je trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto vrijednosti imovine Fonda. U Prospektu Fonda je navedeno da se Fond osniva na neodređeno vrijeme.

Iz Prospekta Fonda proizlazi da je cilj Fonda očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa u skladu s preuzetim rizikom na dulji vremenski rok.

Također iz Prospekta Fonda proizlazi da će se imovina Fonda većinom i to od minimalno 70% neto vrijednosti imovine Fonda, ulagati u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji su sastavnice indeksa S&P 500, Dow Jones Industrial Average ili NASDAQ 100 te u manjem dijelu u ostalu dopuštenu imovinu i to u investicijske fondove, depozite kod kreditnih institucija, novac na računima i financijske izvedenice. Iz Prospekta Fonda proizlazi da se 2 ulaganje u financijske izvedenice odnosi na kupnju „put“ opcijskih ugovora kojima se trguje nauređenim tržištima u svrhu zaštite imovine te izdavanje „call“ i „put“ opcijskih ugovora.

S obzirom na definiranu strategiju ulaganja, Društvo procjenjuje da Fond karakterizira visoka rizičnost te da cijena udjela u Fondu može imati visoku volatilnost.
U Prospektu je navedeno da minimalna uplata u Fond iznosi 20 američkih dolara (USD) odnosno protuvrijednost za 20 USD u drugoj valuti. Također je navedeno da će protuvrijednost za uplate u valuti HRK Društvo preračunati uplaćeni iznos u USD prema prodajnom tečaju Depozitara Fonda važećem na dan uplate, a u slučaju uplate u nekoj trećoj valuti Društvo će preračunati uplaćeni iznos u HRK prema kupovnom tečaju Depozitara važećem na dan uplate a potom u USDprema prodajnom tečaju Depozitara važećem na dan uplate.