SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
OCJENE
 
HNB: Likvidacija Štedbanke bez ikakva utjecaja na bankovni sustav
Autor/izvor: SEEbiz / H
Datum objave: 29.12.2017. - 16:20:45
ZAGREB - Na hrvatskom bankarskom tržištu više neće biti Štedbanke s obzirom da su dioničari te banke donijeli odluku o redovnoj likvidaciji, a kako je riječ o jednoj od najmanjih banaka u Hrvatskoj, čiji su pokazatelji likvidnosti iznad propisanih regulatornih zahtjeva, iz HNB-a ističu da njena likvidacija neće imati nikakav utjecaj na bankovni sustav.

Dioničari Štedbanke su na skupštini održanoj 27. prosinca donijeli odluku o prestanku društva i pokretanju postupka redovne likvidacije.

Sukladno tomu, Štedbanka - u likvidaciji je otvorila novi poslovni račun kod Erste & Steiermarkische Bank, naveli su iz Štedbanke u obavijesti objavljenoj na svojim internet stranicama.

Štedbanka je jedna od najmanjih kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

Uz to, iz Hrvatske narodne banke (HNB) u odgovoru na upite o likvidaciji Štedbanke, ističu kako su pored financijskog stanja, koje se u prvom redu ogleda u stopi adekvatnosti regulatornog kapitala, za postupak prestanka i likvidacije kreditne institucije značajni i pokazatelji likvidnosti.

"Prema redovitim financijskim izvješćima koje kreditne institucije dostavljaju HNB-u, navedeni pokazatelji za Štedbanku d.d. su iznad propisanih regulatornih zahtjeva. Sve navedeno ukazuje na to da likvidacija Štedbanke d.d. neće imati nikakav utjecaj na bankovni sustav u Republici Hrvatskoj, odnosno na njegovu stabilnost", ocjenjuju u središnjoj banci.

Po podacima Hrvatske narodne banke, krajem rujna ove godine ukupna imovina banke iznosila je 762,56 milijuna kuna, čime Štedbanka u ukupnoj imovini banaka u Hrvatskoj ima udio od 0,19 posto.

Iz HNB-a podsjećaju da je prestanak rada odnosno likvidacija kreditnih institucija, osim Zakonom o trgovačkim društvima, regulirana i odredbama Zakona o kreditnim institucijama (poglavlje XX. Likvidacija kreditnih institucija), a kako Štedbanka ima namjeru provesti redovnu likvidaciju na taj se postupak odnose odredbe poglavlja XX.1. Redovna likvidacija kreditne institucije (članci 250. do 254. Zakona o kreditnim institucijama).

Prema tim je odredbama, banka prije donošenja odluke glavne skupštine o prestanku društva dužna obaviti prethodne konzultacije s HNB-om.

"Sukladno navedenim odredbama, Štedbanka obavijestila je HNB o namjeri donošenja odluke o prestanku društva. U primjerenom roku prije donošenja odluke glavne skupštine Štedbanke o prestanku društva provodile su se intenzivne konzultacije i provjera planiranih postupaka i aktivnosti koje Štedbanka ima namjeru provesti kad dođe u redovnu likvidaciju. Tek nakon što su se usuglasili svi bitni detalji planiranih aktivnosti u postupku likvidacije, Štedbanka pristupila je postupku donošenja odluke o prestanku društva", kažu u središnjoj banci.

Podsjećaju da je kreditna institucija u likvidaciji, kao i svako drugo trgovačko društvo, obvezna u postupku prestanka društva provođenjem likvidacije postupati sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o trgovačkim društvima te Zakona o kreditnim institucijama, kao i Odluke o primjeni odredbama zakona i drugih propisa iz nadležnosti HNB-a na kreditne institucije u likvidaciji.

Kad glavna skupština banke donese odluku o prestanku društva, temeljem zakonskih odredbi, prestaje joj važiti odobrenje za rad, a time prestaje važiti i odobrenje za pružanje financijskih usluga, kao i ostala odobrenja dana toj kreditnoj instituciji.

Iz HNB-a napominju da je tijekom konzultacija Štedbanka obavijestila središnju banku da je pravovremeno pozvala sve svoje klijente koji su imali otvorene transakcijske račune da ih zatvore, odnosno sredstva prenesu u druge poslovne banke da bi dalje mogli nesmetano poslovati. Nadalje, Štedbanka u likvidaciji odnosno likvidatori dužni su odmah pozvati sve vjerovnike da prijave svoje tražbine.

"Prema provedenim procjenama utvrđeno je da Štedbanka d.d. raspolaže s dovoljno sredstava za isplatu svih vjerovnika u rokovima dospijeća njihovih potraživanja", navode iz HNB-a.

Pri tome posebno naglašavaju da se obveze Štedbanke koje se odnose na njene dioničare, članove uprave i nadzornog odbora, kao i bivše članove uprave i nadzornog odbora mogu isplatiti tek kad se isplate sve druge obveze prema vjerovnicima, a sukladno Odluci o primjeni odredaba zakona i drugih propisa iz nadležnosti HNB-a na kreditne institucije u likvidaciji.

"Korisnici kredita i dalje su dužni ispunjavati svoje obveze preuzete temeljem ugovora o kreditu", podsjećaju iz središnje banke.

Štedbanka je osnovana 1994. godine, a po podacima HNB-a za 2016. godinu, najveći je dioničar Štedbanke s udjelom od 80,74 posto tvrtka Šted-Nova, čiji je osnivač, prema sudskom registru, Željko Udovičić. Sam Željko Udovičić drugi je najveći dioničar Štedbanke s udjelom od 9,87 posto.

Prvih devet mjeseci ove godine banka je završila s gubitkom od 12,7 milijuna kuna, dok je prošlu godinu, prema revidiranim podacima koje je ranije objavio HNB, poslovala s bruto dobiti od 10,15 milijuna kuna odnosno neto neto dobiti u iznosu od 7,72 milijuna kuna.

Posljednja banka koja je provela odluku o prestanku društva provođenjem likvidacije bila je Obrtnička štedna banka, koja je u likvidaciju otišla krajem 2010. godine. Uz nju, u likvidaciju su otišle i Križevačka banka (sada Internet Mobile Bank, krajem siječnja 2005. godine) te Investicijsko-komercijalna štedionica (krajem svibnja 2000. godine).