SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
GUBITAK
 
Hoteli Makarska: Troškovi rezerviranja krivi za neto gubitak od 9,3 milijuna kuna
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 31.01.2019. - 11:22:20
MAKARSKA - Hoteli Makarska u prošloj godini zabilježili su neto gubitak od 9,3 milijuna kuna, za razliku od 2017. kada je neto dobit grupe dosezala gotovo 10 milijuna kuna.

Poslovni prihodi veći su za 5,0 milijuna kuna odnosno za 6,6% u odnosu na prošlu godinu. Rast poslovnih prihoda povezan je u najvećoj mjeri s rastom prosječnih cijena smještaja u kombinaciji sa redistribucijom prodajnih kanala, ali su povećani i prihodi hrane i pića te ostali poslovni prihodi (najam, parking, sport i animacija) dok su fizički pokazatelji broja noćenja bili u blagom porastu (0,4%). 

Financijski prihodi manji su za 1,24 milijuna kuna odnosno za 50,4% u odnosu na prošlu godinu. S obzirom na gotovo zanemarive iznose kamatnih prihoda ostvarenih na viškove sredstava (deviznih) na računima Društva, gotovo cijeli iznos financijskih prihoda proizlazi iz pozitivnih tečajnih razlika obračunatih na promjene stanja deviznih potraživanja od kupaca, deviznih sredstava na računima i stanja glavnica kredita indeksiranih uz valutu EUR. Manje oscilacije tečaja EUR/HRK u odnosu na kraj prethodne poslovne godine, rezultirale su  manjim pozitivnim, ali i negativnim tečajnim razlikama.

Ukupni prihodi dosegli su iznos od 82,1 milijun kuna i veći su za 3,8 milijuna kuna što je za 4,8% više u odnosu na prethodnu godinu.  Poslovni rashodi veći su za 27,9 milijuna kuna odnosno za 43,9% u odnosu na prošlu godinu. Značajno povećanje prvenstveno je posljedica promjene računovodstvenih politika u dijelu povećanja amortizacijskih stopa na građevinske objekte s 2% na 4% (efekt povećanja 7,5 milijuna kuna). 

Po prvi put izvršeno je ukalkuliranje troška zarađenih sati preraspodjele i pripadajućeg, a neiskorištenog godišnjeg odmora, što je rezultiralo povećanim troškovima osoblja.

Takva promijenjena politika obračuna troškova rada (ukalkuliranje zarađenih sati preraspodjele u trenutku kad su i zarađeni) nastavila se do kraja godine što je, zajedno sa ostalim efektima na trošak osoblja, rezultiralo ukupnim povećanjem troškova osoblja za 3,7 milijuna kuna ili za 15%.   

Nadalje, pored dosadašnjih rezerviranja za sudske sporove izvršena su dodatna rezerviranja u iznosu od 13,98 milijuna kuna za sudski spor s Gradom Makarska za zemljište Turističkog naselja Rivijera što je također imalo značajan utjecaj na krajnji rezultat poslovanja. Financijski rashodi manji su za 1,1 milijun kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao posljedica u prvom redu manjih negativnih tečajnih razlika (za 0,73 milijuna kuna) uslijed slabije izraženih oscilacija tečaja EUR/HRK u odnosu na kraj prošle poslovne godine te smanjenih troškova financiranja (kamata) uslijed smanjenja glavnice i snižavanja kamatnih stopa na kredite sa 3 na 2% od 1.11.2018.g.   Slijedom prethodno navedenog ukupni rashodi veći su za 26,8 milijuna kuna te je ostvaren gubitak prije oporezivanja od 11,2 milijuna kuna