SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
TREZOR
 
HT kupio 16.645 vlastitih dionica
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 04.06.2018. - 16:53:20
ZAGREB - Hrvatski Telekom izvijestio je da je temeljem Programa otkupa vlastitih dionica, investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., u ime i za račun Društva, kupilo 16.645 vlastitih dionica.

Dana 30. svibnja 2018. godine kupljeno je 500 dionica oznake HT po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 156,5000 kn po dionici, što predstavlja 0,000612% temeljnog kapitala Društva.  Dva dana kasnije, 1. lipnja 2018. godine kupljeno je 16.145 dionica oznake HT po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 155,0065 kn po dionici, što predstavlja 0,019769% temeljnog kapitala.

Nakon navedenih stjecanja, HT d.d. posjeduje ukupno 191.552 vlastite dionice, koje čine 0,234544 % temeljnog kapitala. Temeljni kapital iznosi 9.822.853.500,00 kuna i podijeljen je na 81.670.064 dionice bez nominalnog iznosa.

Otkup vlastitih dionica izvršen je u skladu s odlukom Glavne skupštine HT-a d.d. od 21. travnja 2016. godine kojom je Upravi HT-a d.d. dano ovlaštenje da za račun Društva stječe dionice Društva (vlastite dionice). Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima. Uprava Društva ovlaštena je postupiti prema članku 352. stavak 3. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima i povući dionice bez nominalnog iznosa bez smanjenja temeljnog kapitala u kojem slučaju dolazi do povećavanja udjela preostalih dionica u temeljnom kapitalu te je Uprava ovlaštena uskladiti podatak o broju dionica u Statutu Društva.

Uprava je povukla 218.471 vlastitu dionicu bez nominalnog iznosa, bez smanjenja temeljnog kapitala, čime se ukupan broj dionica sa 81.888.535 dionica smanjio na 81.670.064 dionice bez nominalnog iznosa, što je dana 27. ožujka 2018. godine provedeno u registru Trgovačkog suda u Zagrebu.