SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
DOBRE BROJKE
 
HT: Neto dobit skočila 22,9%, predložena dividenda od 10 kuna
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 15.02.2019. - 09:07:02
ZAGREB - Hrvatski Telekom je u 2018. godini ostvario prihode u iznosu od 7,783 mlrd kuna, što je za 0,4% više nego 2017. godine. 

Bez učinka Crnogorskog Telekoma, prihodi su rasli 0,6% u odnosu na prethodnu godinu.  EBITDA prije jednokratnih stavki iznosi 3,186 mlrd kuna i veća je za 1,5% u odnosu na 2017. godinu, uz jaku EBITDA maržu od 40,9% koja je veća za 0,5 postotnih  bodova u usporedbi s godinom ranije.  Bez učinka Crnogorskog Telekoma EBITDA je veća za 1,2% u usporedbi s godinom ranije.   Neto dobit u 2018. godini iznosi 1,061  mlrd kuna i veća je za 22,9% u odnosu na 2017. godinu.   Više od 1,8 milijardi kuna investicija u infrastrukturu i inovativne usluge   U 2018. godini Hrvatski Telekom je investirao 1,826 mlrd kuna u infrastrukturu i razvoj inovativnih usluga.  Investicije u nepokretnu mrežu omogućile su optički pristup za 400 tisuća kućanstava.   

Nastavljeno je i kontinuirano podizanje korisničkih brzina pa su pristupne brzine novih generacija dostupne u 58,2% hrvatskih kućanstava.  U mobilnoj mreži,  pokrivenost stanovništva 4G mrežom u unutarnjem okruženju iznosi 82,0%, dok je pokrivenost u vanjskom okruženju dosegla 98,5%. Početkom 2018. godine pokrenuta je modernizacija radijske pristupne mreže na području cijele Hrvatske.

Ta će mreža omogućiti uvođenje 5G tehnologije  u trenutku kad se za nju dodijeli potrebni radio frekvencijski spektar. Projekt bi trebao biti završen do kraja 2019. godine, a tijekom prošle godine uspješno je realiziran na gotovo 1000 lokacija na području Istre i Zagreba,  Kvarnera i Dalmacije.  Kraj godine obilježilo je nezavisno međunarodno P3 priznanje za najbolju mobilnu mrežu u Hrvatskoj i jedan od najboljih mobilnih interneta u svijetu. Hrvatski Telekom u tom je mjerenju ostvario najbolji rezultat u povijesti mjerenja P3 u Hrvatskoj te je s visokih 948 od mogućih 1000 bodova dodatno potvrdio poziciju pružatelja najkvalitetnije usluge.   

Stabilizacija poslovanja Crnogorskog Telekoma i porast profitabilnosti   

I Crnogorski Telekom, kojim upravlja HT u prošloj je godini ostvario dobre poslovne rezultate.  Provedeni transformacijski  programi, širenje širokopojasnog pristupa, smanjenje direktnih troškova  i povećanje zadovoljstva zaposlenika zaokrenuli su trendove poslovanja i doprinijeli povećanju profitabilnosti Crnogorskog Telekoma. Prvi put nakon niza godina, unatoč manjim prihodima za 1,9% u odnosu na 2017. godinu (2017/2016: -7,1 %), Crnogorski Telekom je zabilježio porast EBITDA za 5,8% u odnosu na 2017. godinu (2017/2016: -5,2%)  i porast neto dobiti za 40,7% u usporedbi sa 2017. godinom (2017/2016: -45,5%).     

Više od polovice dobiti za isplatu dividende uz dodatnu isplatu iz zadržane dobiti prethodnih razdoblja  

Uprava i Nadzorni odbor Glavnoj skupštini Društva predložili su  raspodjelu dividende od 10 kuna po dionici. Sedam kuna po dionici će se isplatiti iz tekuće dobiti 2018. godine u iznosu od 568.536.829,00 kuna. Dodatno, tri kune po dionici isplatit će se iz zadržanih dobiti prethodnih razdoblja u iznosu od 243.658.641,00 kuna. Preostali dio iz tekuće dobiti 2018. u iznosu od  422.123.890,00 kuna predložen je za unos u temeljni kapital, povećanjem temeljnog kapitala društva bez izdavanja novih dionica razmjernim povećanjem udjela svih izdanih dionica u temeljnom kapitalu Društva. 

Konačnu odluku donosi Glavna Skupština, a ovaj prijedlog isplate dividende temeljen je  na odličnim financijskim rezultatima kompanije u 2018. godini. Prijedlog se donosi u uvjetima poboljšanog ekonomskog i investicijskog okruženja u zemlji. Na telekomunikacijski sektor posebno pozitivno utječe odluka Vlade RH koja je smanjila naknade za radio frekvencijski spektar.  

HT zadržava svoju „Politiku dividende“ i ona ostaje nepromijenjena i za 2019. godinu prema kojoj dividende mogu  iznositi od 50 do 100 posto raspodjeljive dobiti Društva stečene u prethodnoj godini. Bilo koja godišnja dividenda ovisit će o ukupnom financijskom položaju Društva i njegovim potrebama za radnim kapitalom u relevantnom razdoblju; uključivat će, ali ne i ograničeno na poslovne izglede Društva, potrebe za novčanim sredstvima, financijske rezultate i druge čimbenike uzimajući u obzir pitanja oporezivanja i regulatorna pitanja, prakse plaćanja drugih europskih telekomunikacijskih operatora, kao i opću gospodarsku klimu.  3 HT na početku svake godine objavljuje minimalnu ciljanu dividendu za svaku godinu, koja će biti u okviru raspona navedenog u Politici dividendi. Za financijsku 2019. Uprava trenutno očekuje isplatu dividende u iznosu od minimalno 6 kuna po dionici.

HT će pratiti utjecaje gore navedenih mjera, razvoj ostvarenja rezultata, povećane potrebe investiranja u optiku i 5G mrežu, potencijalne prilike za akvizicije te opću ekonomsku i investicijsku klimu.   

U srpnju  2017. godine pokrenut je Program otkupa vlastitih dionica („Program“), kojim se namjerava steći 2,5 milijuna dionica, a najviši novčani iznos dodijeljen Programu iznosi 500 milijuna kuna. Program otkupa dolazi kao nastavak na dosadašnju politiku isplate dividendi, a kojom Društvo dodatno pokazuje svoju namjeru povrata dijela stvorene vrijednosti svojim dioničarima.  Vlastite dionice stečene u 2017. godini, za koje je dana protuvrijednost od 37,6 milijuna kuna i koje su činile 0,26 % temeljnog kapitala, povučene su  u ožujku 2018. godine bez smanjenja temeljnog kapitala te se ukupan broj dionica sa 81.888.535 dionica smanjio na 81.670.064 dionice bez nominalnog iznosa, pri čemu se povećao udio preostalih dionica u temeljnom kapitalu. Tijekom 2018. godine, HT je stekao daljnjih  450.517 vlastitih dionica, koje čine 0,55 % temeljnog kapitala.  Za navedeno stjecanje vlastitih dionica dana je protuvrijednost u iznosu od 71.062.380,96 kuna. 

Komentirajući poslovne rezultate za 2018., predsjednik Uprave Hrvatskog Telekoma, Davor Tomašković istaknuo je: 

 „Hrvatski Telekom ostvario je još jednu uspješnu poslovnu godinu u kojoj je učvrstio vodeću poziciju u svim segmentima hrvatskog telekomunikacijskog tržišta. Osobito me veseli što smo, drugu godinu zaredom, osvojili certifikat P3 – Best in Test, za najbolju mobilnu mrežu u Hrvatskoj i među najboljim u svijetu. Dobre financijske rezultate ostvario je i Crnogorski Telekom, kojim upravlja HT. Uz rast svih klju č nih fin a n cijs kih p o k a z a t elja p r o šlu g o din u o bilje žio je i s n a ž a n in v e sticijs ki ciklu s. N a n a š e poslovanje, kao jednom od vodećih hrvatskih investitora, pozitivno su utjecale i promjene investicijske klime, pri čemu je za telekomunikacijski sektor posebna važna  odluka Vlade o smanjenju naknade za radio frekvencijski spektar. Daljnje pobol jšanje investicijskog okruženja temelj je za dodatni zamah novim investicijama važnim za digitalizaciju Hrvatske“.   

 
You need Adobe Flash Player to view this.
Download it from Adobe.