SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
KRITIKE
 
HUP kritizira Zakon o komunalnom gospodarstvu
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 02.08.2018. - 15:32:15
ZAGREB - Hrvatska udruga poslodavaca pozdravila je u četvrtak predstavljene novine u Nacrtu prijedloga Ovršnog zakona jer se njime administrativno rasterećuje poslodavce te smatra da novi Zakon o komunalnom gospodarstvu ne donosi gotovo nikakve pozitivne promjene.

"HUP podržava predstavljene novine u Nacrtu prijedloga Ovršnog zakona prema kojima poslodavci više nisu tijela u postupku koja provode ovrhu na plaći, čime se administrativno rasterećuje poslodavce. Prema novom prijedlogu zakona poslodavcima ostaje samo obveza distribucije (uplata na račun) prema nalogu suda/FINA-e iznosa plaće koji je izuzet od ovrhe", stoji u HUP-ovom priopćenju.

Iako se tijekom rada radne skupine raspravljalo i o mogućnosti potpunog ukidanja ovrhe na plaći na način da se stupanjem odredbi zakona na snagu potpuno ukine ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima kao predmetu ovrhe, HUP napominje da je Ministarstvo odabralo prijedlog prema kojem se ukida ovrha na plaći za ubuduće.

HUP pojašnjava da stupanjem odredbi Ovršnog zakona na snagu ukida se određivanje i provedba ovrhe na plaći što znači da se od dana stupanja na snagu OZ-a ne mogu dostaviti nove ovršne isprave poslodavcima niti odrediti ovrha na plaći.

Što se tiče nedavno usvojenog Zakona o komunalnom gospodarstvu, HUP smatra da on ne donosi gotovo nikakve pozitivne promjene i da je, na žalost, još jednom propuštena prilika za pozitvne pomake koji će poticati poduzetništvo i investicije.

"Upozoravamo na negativne posljedice po gospodarstvo koje se prvenstveno odnose na pogoršanje investicijske klime, a koje će donijeti nedavno usvojeni Zakon o komunalnom gospodarstvu koji stupa na snagu 4. kolovoza. HUP smatra kako je u novi Zakon trebalo ugraditi rješenje iz važećeg Zakona koje jedinicama lokalne samouprave daje mogućnost da njima važne nekretnine u potpunosti ili djelomično oslobode plaćanja komunalne naknade, budući je to jedna od mjera poticanja ulaganja", ističe se u priopćenju.

HUP ocjenjuje da se ovime dodatno i ponovno aktualizira činjenica da se predlaže uređenjekomunalne naknade bez ikakvog cenzusa i bez da zakonodavac predviđa ikakav zaštitni mehanizam, što je potencijalno opasno i štetno kako iz perspektive investitora/poduzetnika, tako i građana.

Naknada je, dodaje se, koncipirana s previše varijabli koje su dane na odluku jedinicama lokalne samouprave, što znači da visina ove obveze može narasti do neprihvatljivih iznosa, ukoliko se ne propiše maksimalno ograničenje ukupnog davanja.

"S druge strane, bez propisanih limita u pojedinim djelatnostima svakodnevno svjedočimo da gospodarski subjekti plaćaju komunalne naknade po koeficijentima i do 30 puta većim od sličnih tvrtki koje posluju na području drugog grada ili općine. U očitovanjima smo isticali kako u Zakonu ne postoji numerus clausus komunalnih djelatnosti uslijed čega je moguće da JLS bilo koju djelatnost proglasi komunalnom, ako bi ista na bilo koji način služila infrastrukturi", navodi HUP.

Udruga poslodavaca drži da Zakon treba sadržavati točan popis i opis komunalnih djelatnosti te pri tome ograničiti autonomiju jedinica lokalne samouprave u njihovom određivanju, a sve iz razloga što se komunalna djelatnost obavlja kao javna služba, a usluge koje se pružaju u obavljanju tih djelatnosti su od općeg interesa.

"Navedena opasnost u novom je Zakonu za poduzetnike dodatno zabrinjavajuća zbog činjenice da se prihod od komunalne naknade više ne veže strogo uz namjensko korištenje, nego se isti može koristiti i nenamjenski. Ovime se krše temeljna načela oporezivanja po kojima doprinos/naknada treba imati točno određenu svrhu koja je povezana s ekonomskim koristima koje porezni obveznici imaju od uplate istoga", upozorava se.

HUP također smatra kako trgovačko društvo, uz povjerenu komunalnu djelatnost, ne smije obavljati i drugu tržišnu gospodarsku djelatnost, jer je isto i u suprotnosti sa načelom zaštite javnog interesa, načelom javne službe i načelom neprofitnosti.

hrvatska udruga poslodavaca

 
You need Adobe Flash Player to view this.
Download it from Adobe.