SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
TRAKAVICA
 
I Miodrag Kostić u priči oko preuzimanja Energoprojekta
Autor/izvor: SEEbiz / Danas.rs
Datum objave: 05.07.2017. - 15:14:47
BEOGRAD - Dobrosav Bojović i sa njim povezane firme predali su Komisiji za hartije od vrednosti ponudu za preuzimanje akcija Energoprojekta.

Da li će za to dobiti saglasnost, znaće se nakon sednice tog regulatornog tela, piše list Danas.

Prema informacijama tog lista, ponuđena je cena od 1.501 dinara po akciji, što je minimalan iznos koji proističe iz dosadašnjeg trgovanja, a uz tu ponudu priložena je i bankarska garancija na iznos od 89 miliona evra, koje su dale najvećim delom AIK banka, za 84 miliona, dok je za ostatak papire potpisala Jubanka. Obe banke su pod kontrolom biznismena Miodraga Kostića.

Komisija za HoV nije odgovorila na pitanje da li ponuda za preuzimanje obuhvatila i društva u kojima Energoprojekt holding ima većinsko vlasništvo - EP Entel i EP Garant osiguranje. Za ovo drugo preduzeće, neophodna je i saglasnost Narodne banke Srbije, što je regulisano odredbama Zakona o osiguranju, a to se odnosi i na lice koje želi da stekne posredno ili neposredno učešće u društvu za osiguranje, potvrdila je listu centralna banka.

"Posredno učešće postoji kada lice ima i mogućnost da efektivno ostvaruje učešće u upravljanju društvom za osiguranje preko drugog pravnog lica, što u konkretnom slučaju do sada nije prisutno, ali postoji mogućnost da bude, ukoliko bi Napred razvoj preuzeo Energoprojekt holding. To znači da bi pre preuzimanja, a u rokovima koji su utvrđeni od strane nadležnih institucija, Napred razvoj morao da obezbedi prethodnu saglasnost NBS za posredno učešće u Akcionarskom društvu za osiguranje Energoprojekt Garant", kažu u NBS uz napomenu da do trenutka sačinjavanja odgovora, takav zahtev još uvek nije primljen, ali da ni rok za to još uvek nije istekao.

Da li će Bojović dobiti saglasnost NBS ukoliko se bude za to obratio, imajući u vidu sve što se dešavalo tokom procesa sticanja akcija Energoprojekta, a o čemu je Komisija za HoV sačinila detaljan izveštaj, za sada je neizvesno. Ali, to nije jedina dilema u ovom slučaju.

Prema saznanjima lista Danas, izveštaj Komisije nije potpun, jer od švajcarskog regulatornog tela još uvek nije dobila tokove novca i vlasništvo nad firmom Jopag, koja je bila deo lanca tokom pribavljanja akcija Energoprojekta. Takođe, nakon 31. januara, kada su sa akcijama koje je kupio Montinvest properties, Bojović i povezane firme stekle udeo veći od 25 odsto u Energoprojektu, kupovina na berzi je nastavljena iako ponuda za preuzimanje nije podneta, što zakon izričito nalaže. Tako je, praktično, nezakonito, grupa povezanih firmi "pazarila" do sredine juna još oko 1,2 miliona akcija, a Komisija za HoV nije definisala status tih uloga - da li će transakcije biti poništene, ima li oštećenih malih akcionara.