SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
PAD
 
Imovina fondova u listopadu pala 3,46%
Autor/izvor: SEEbiz / iCapital
Datum objave: 26.11.2013. - 19:38:51
ZAGREB - Prema podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kraju listopada neto imovina otvorenih investicijskih fondova s javnom i privatnom ponudom iznosila je 12,74 milijardi HRK što je smanjenje za 0,46 milijarde HRK, odnosno 3,46% u odnosu na rujan.
Pad neto imovine zabilježili su i fondovi s javnom ponudom (0,43 milijardi HRK manje, ukupno 12,47 milijardi HRK) kao i fondovi s privatnom ponudom (0,02 milijardi HRK manje, ukupno 0,26 milijardi HRK).

Među fondovima s javnom ponudom, najsnažniji pad imali su novčani fondovi, čija je neto imovina smanjena za 4,54% odnosno 0,44 milijarde HRK te iznosi 9,22 milijarde HRK. Uz novčane fondove (neznatan) pad imovine su zabilježili i mješoviti fondovi dok su rast imovine ostvarili obveznički (0,80%) i dionički (0,52%) fondovi.

Struktura investicijskih fondova i tržišni udio

U strukturi ukupne neto imovine domaćih otvorenih investicijskih fondova najveći pad udjela imaju mješoviti fondovi (8,24% u rujnu na 7,92% u rujnu). Pad udjela također bilježe i dionički (16,12% vs. 15,59%) i obveznički fondovi (3,48% vs. 3,30%) dok su novčani fondovi jedini zabilježili rast (72,17% vs. 73,19%).

Vodeće pozicije što se tiče imovine pod upravljanjem i dalje drže bankarska investicijska društva. Prvi na ljestvici je ZB Invest s 31,50% tržišta (vs. 30,47% u rujnu) a čija se imovina neznatno smanjila sa 4,02 milijarde HRK na 4,01 krajem listopada. Potom slijedi Erste Invest, čiji se udio u ukupnoj imovini smanjio sa 20,07% (2,65 milijarde HRK) na 19,97% (2,54 milijarde HRK) čemu je najveći doprinos imao Money fond s padom imovine od 111,3 mil HRK. Na trećem mjestu nalazi se PBZ Invest s 2,1 milijardi HRK uz udio od 16,55% (2,32 milijardi HRK odnosno 17,61% krajem rujna). Slijedi ga Raiffeisen Invest, čija se imovina smanjila s 1,34 na 1,27 milijarde HRK samim time i udio s 10,18% na 10,00%.

Struktura ulaganja imovine

Domaći fondovi s javnom ponudom i dalje glavninu svojih sredstava drže u vrijednosnim papirima i depozitima (95,06%) dok manji dio drže u novcu. Od vrijednosnih papira i depozita su najviše zastupljeni oni domaći (81,72% što je blagi porast u odnosu na rujan) dok ostatak od 13,34% čine inozemni.

U strukturi ulaganja dioničkih fondova nije došlo do značajnijih promjena s obzirom da su na kraju listopada imali 30,46% imovine investirane u domaće a 60,68% u inozemne vrijednosne papire i depozite.

Mješoviti fondovi su zabilježili blago povećanje ulaganja i u domaće vrijednosne papire (54,80% vs 54,52% u rujnu) i u strane vrijednosne papire (40,74% u listopadu za razliku od 38,42% u rujnu). Izloženost dionicama kao i obveznicama je ostala na istim razinama kao i na kraju mjeseca rujna.

Obveznički fondovi su u listopadu povećali izloženost domaćim vrijednosnim papirima (65,81% vs. 63,54% krajem rujna) kao i obveznicama na domaćem i stranom tržištu (67,57% u odnosu na 63,64%).

Skoro sva imovina novčanih fondova je i dalje uložena na domaćem tržištu (95,84%), najviše u depozite (56,17%) a zatim u domaće kratkoročne vrijednosne papire (31,56%).

www.icapital.hr