SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
UZLET
 
Ingra učetverostručila neto dobit, prihodi od prodaje pali
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 04.03.2018. - 10:25:29
ZAGREB - Ingra je prošle godine ostvarila neto dobit od osam milijuna kuna što je četiri puta više od zarade ostvarene u 2016. godini. Operativni gubitak prije poreza i kamata (EBIT) iznosi 12 milijuna kuna dok je u prethodnom razdoblju gubitak prije kamata i poreza iznosio 14 milijuna kuna.

Ukupni prihodi veći su za 5% u odnosu na 2016. te iznose 148 milijuna kuna. Prihodi od prodaje manji su za 7% te iznose 66 milijuna kuna. Poslovni prihodi manji su za 5% te iznose 74 milijuna kuna. Prihodi iz inozemstva čine 65% ukupnih prihoda od prodaje.

Neto financijski dug na dan 31.12.2017. iznosi 528 milijuna kuna i smanjen je za 19 milijuna kuna u odnosu na 31.12.2016. kada je iznosio 547 milijuna kuna.

Radovi montaže isporučene hidromehaničke opreme na brani Tagharist u Alžiru u potpunosti su izvršeni. Puštanje u probni rad također je izvršeno kao i privremena primopredaja objekta. Stupanj realizacije iznosi 100% ukupno ugovorene vrijednosti projekta. S investitorom je potpisan Zapisnik o privremenom preuzimanju objekta čime je nastupio trogodišnji garantni period.  U četvrtom kvartalu 2017. je dovršena projektna dokumentacija za branu L'Ouldjet Mellegue u Alžiru te izrada dodatne hidromehaničke opreme ugovorene Dodatkom osnovnom ugovoru. Isporuka opreme je u cijelosti izvršena u prvom tjednu 2018. U tijeku su radovi montaže i  do sada je montirano 72% isporučene opreme dok je stupanj realizacije ukupno ugovorene vrijednosti projekta dosegao 90%. Tempo odvijanja montaže zavisi o stanju izvršenosti građevinskih radova koje izvodi investitor tvrtka Cosider.

Završetkom 2017.g. hidromehanička oprema ugovorena za branu Seklafa u Alžiru u cijelosti je isporučena na gradilište čime je stupanj realizacije projekta dosegao 85%. Od početka rujna se odvijaju radovi na montaži dijela isporučene hidromehaničke opreme. Dinamika odvijanja radova ovisi o stupnju realizacije građevinskih radova izvedenih od strane alžirskog investitora Cosider. Tijekom četvrtog kvartala 2017. g. postignut je dogovor oko revalorizacije vrijednosti radova bolničkog centra u Alžiru te je s investitorom zaključen Dodatak krovnom Ugovoru. Zaključenim Dodatkom povećana je vrijednost ugovora te je rok izvođenja produljen za dodatnih 14 mjeseci. Društvo je pokrenulo proces ishođenja garancija koje su izdane u korist investitora. Realizacija bolničkog centra u Alžiru dosegla je 27,72% od ukupno ugovorenog iznosa.

Radovi temeljenja, radovi izvođenja konstrukcije i temeljnog razvoda instalacija u potpunosti su izvršeni. Također su završeni armirano betonski radovi nosivih elemenata konstrukcije građevine, radovi na izradi potpornih zidova od armiranog betona kao i potpornih i zaštitnih zidova od armiranog tla oko građevine. Osim toga, završeni su i radovi zidanja pregradnih zidova, žbukanja, radovi na podnim glazurama i radovi na polaganju zvučne izolacije podova. U tijeku su obrtnički, elektroinstalaterski, hidroizolacijski radovi te radovi montaže vodovoda i odvodnje - izvedeno 47%.

Dovršeni su radovi temeljne hidroizolacije te hidroizolacije poda prizemlja, a trenutno se izvode radovi polaganja parne brane, termoizolacije i betona, radovi na polaganju ventilacijskih kanala icijevnog razvoda strojarskih instalacija - izvedeno 30%. U tijeku je montaža vanjske fasadne aluminijske bravarije, a do sada je montirano 85%. Isporučena su dva dizala i u tijeku je montaža istih.Društvo aktivno sudjeluje na natječajima, a trenutno se kod alžirskih investitora nalazi na razmatranju nekoliko Ingrinih ponuda za izvođenje radova projektiranja, isporuke i montaže hidromehaničke opreme na branama.

S obzirom na kontinuirane ratne sukobe u Iraku, Društvo trenutno nema aktivnih projekata u Iraku te je svoje resurse usmjerilo na zemlje u okruženju dok se situacija ne poboljša.

Društvo se priprema za nekoliko natječaja u zemlji i to prvenstveno iz područja niskogradnje. Početkom 2017. g. Grupa je ugovorila radove na sanaciji odrona Žaborić na državnoj cesti DC8 u vrijednosti od 3,5 milijuna kuna, a trenutni postotak izvršenosti iznosi 57%. Radovi su mirovali do kraja 2017. g. zbog razminiravanja terena. Radovi su nastavljeni u veljači.

- Negativni ekonomski uvjeti izazvani globalnom financijskom krizom u svijetu, koja se reflektira i u Hrvatskoj, te globalni trendovi pada cijena nekretnina kao i usporavanja njihove prodaje realnost su koja utječe na poslovanje i profitabilnost Grupe. Uz usporavanje dinamike sklapanja novih ugovora tijekom nekoliko posljednjih godina nastavljena je i smanjena dostupnost bankarskih kredita i garancija na tržištu, te se očekuje da će ubudućnosti biti dostupni uz još strože uvjete. Tijekom proteklih desetljeća Grupa je svoje najznačajnije projekte i uspjehe ostvarivala uzemljama tzv. "trećeg svijeta". Okolnosti u tim zemljama značajno su se izmijenile u posljednje vrijeme, kao i uvjeti poslovanja. Potaknute političkim promjenama, počele su se događati i značajne ekonomske promjene. Dobivanje novih poslova uvelike ovisi o garancijskom potencijalu Grupe, odnosno o dostupnosti bankovnih garancija koje su neophodne za ugovaranje novih projekata, piše u komentaru Uprave.