SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
KONKURENCIJA
 
Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula postupak protiv Vise
Autor/izvor: SEEbiz / Tanjug
Datum objave: 06.11.2018. - 11:02:49
BEOGRAD – Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je po službenoj dužnosti postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu platnih kartica protiv tri društva koja posluju u sastavu kartičarske kuće VISA.
Prema saopštenju Komisije, postupak je pokrenut protiv VISA Incorporated i VISA International Service Association sa sedištem u Foster Cityju (Kalifornija) i VISA CEMEA Holdings Limitid sa sedištem u Londonu.

Podsećajući da je ranije već pokrenut postupak protiv Masterkard organizacije na tom tržištu, Komisija navodi da je analiza uslova konkurencije na tržištu platnih kartica u Srbiji pokazala je da je zbog istih radnji i sa istim pravnim osnovom neophodno pokrenuti postupak i protiv VISA organizacije.

Naime, Komisija je osnovano pretpostavila da i VISA organizacija, kao oblik udruženih učesnika na tržištu Srbije, u smislu clana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, određuje minimalne međubankarske naknade u nepravičnom iznosu, koje primenjuju banke na teritoriji Srbije u sistemu VISA.

„Time je VISA organizacija uticala na povećanje trgovačke naknade – provizije banke trgovca za prihvatanje plaćanja platnom karticom, koju banke zaračunavaju trgovcima za omogućavanje usluge bezgotovinskog plaćanja", piše u saopštenju.

Najveći deo trgovačke naknade, oko 60 do 70 odsto, čini međubankarska naknada, objašnjavaju iz KZK, i dodaju da su u Srbiji međubankarske naknade trenutno višestruko više nego na tržištima Evropske unije.

Kako dalje proizlazi, trgovci koji prihvataju plaćanje platnim karticama trošak trgovačke naknade uračunavaju u maloprodajnu cenu koju prenose na potrošače, nezavisno od toga da li je plaćanje izvršeno platnom karticom ili gotovinom.

Na taj način se ograničava konkurencija na tržištu banaka prihvatilaca u pogledu iznosa trgovačkih naknada koje nude trgovcima za uslugu prijema platnih kartica, a moguć je i negativan uticaj na konkurenciju na tržištu izdavalaca platnih kartica na teritoriji Srbije jer su banke podstaknute da nude platne kartice čije korišćenje na prodajnim mestima podleže najvišoj stopi međubankarske naknade, navodi Komisija.

Komsija za zaštitu konkurencije poziva sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu biti od značaja za utvrđivanje činjenicnog stanja u ovom postupku, da joj iste dostave na adresu ul. Savska br. 25/IV, Beograd.