SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
REVIZORI
 
KPMG: Upitan nastavak poslovanja Energoinvesta
Autor/izvor: SEEbiz / indikator.ba
Datum objave: 24.06.2017. - 07:44:43
SARAJEVO - Opstanak Energoinvesta zavisi od dodatnih napora Uprave u pronalaženju i ugovaranju novih projekata, odnosno proširenju poslovanja Društva na nova tržišta, te osiguranju dodatnih izvora finansiranja kod komercijalnih banaka, navodi se u nezavisnom revizorskom izvještaju za Energoinvest koji je sačinila revizorska kuća KPMG, izvještava Indikator.ba.

Revizor navodi da kontinuirani gubici u poslovanju te gubitak trzišnog učešća prijete nastavku poslovanja kompanije.

- Za prvi kvartal 2017. godine Društvo je ostvarilo prihode u iznosu nešto manjem od 40 miliona KM. U prvom kvartalu uprava je uzela oko 4,5 miliona KM novih kredita od banaka, a otplatila oko 6,5 miliona KM. Za prvi kvartal 2017. godine Uprava je uspjela racionalizirati određene troškove poslovanja. Nastavak poslovanja po principu vremenske neograničenosti zavisi od dodatnih napora Uprave u pronalaženju i ugovaranju novih projekata, odnosno proširenju poslovanja Društva na nova trzišta, te osiguranju dodatnih izvora finansiranja kod komercijalnih banaka, navode revizori.

Dodaje se da je trenutno većina nekretnina, postrojenja i opreme te investicijskih nekretnina založeno kao instrument osiguranja po kreditima i garancijama kod komercijalnih banaka.

- Uprava je svjesna izazova i implikacija na poslovanje ukoliko ne uspije osigurati dostatna sredstva za nastavak poslovanja na principu vremenske neograničenosti poslovanja, što stvara značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi poslovati, navodi KPMG.

Revizorska kuća KPMG dala je negativno mišljenje na finansijski izvještaj kompanije, u kojem je prikazan pozitivan finansijski rezultat. Međutim, da su primjenjeni međunarodni računovodstveni standardi, prema KPMG-u, društvo bi iskazalo gubitak.

- Protiv Društva su pokrenuti sporovi te je zbog procjene da ishod neće završiti u njihovu korist Društvo u ovim odvojenim finansijskim izvještajima priznalo rezervisanja u iznosu od 22,99 mil. KM. Nismo bili u mogućnosti osigurati dostatne i odgovarajuće revizorske dokaze koji bi nam omogućili da nezavisno procijenimo vjerovatnoću odliva ekonomskih resursa koji bi nastali kao posljedica pokrenutih sporova, niti iznos priznatog rezervisanja, upozoravaju iz KPMG-a.

Ukazuje se da bi knjigovodstvena vrijednost ulaganja u zavisna i pridružena društva u iznosu od 18,79 mil KM i 1,3 mil KM respektivno mogla biti umanjena.
Takođe, postoje indikacije da bi nadoknadivi iznos potraživanja za retencije datih kredita zavisnim društvima te potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja u iznosu 34,8 mil KM, 1,66 mil. KM te 2,49 mil. KM, respektivno mogao biti umanjen.
Na dan 31. decembra 2016. godine, Društvo nije priznalo odgođenu poreznu obavezu nastalu usljed revalorizacije nekretnina, postrojenja i opreme, što predstavlja odstupanje od zahtjeva međunarodnih računovodstvenih standarda.

Energoinvest, također, nije priznao transakciju prodaje ulaganja u investicijske nekretnine izvršene u toku 2013. godine. Umjesto toga, finansijski efekti prodaje iskazani su u finansijskim izvještajima 2016. godine, gdje je Društvo priznalo smanjenje neto knjigovodstvene vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine, priznalo potraživanje u iznosu od 1.212 hiljada KM te priznalo neto dobitak od prodaje. Kao što je poznato, riječ je o prodaji benzinskih pumpi, poslovne zgrade i naftnog terminala u Hrvatskoj.

- U toku obavljanja revizije, uočili smo, da prodajna cijena iz transakcije nije naplaćena od kupca te da je Društvo izgubilo kontrolu nad investicijskom nekretninom u 2013. godini, kao i da novac od prodaje još uvijek nije naplaćen. Shodno tome, da je spomenuta transakcija priznata kada je izvršena, u 2013. godini, finansijski efekat na finansijske izvjestaje za 2016. godinu bi se ogledao u smanjenju potraživanja u iznosu od 1.212 hiljada KM te smanjenju neto dobitka od prodaje u iznosu od 986 hiljada KM, dok bi se potraživanje povećalo za 1.212 hiljada KM, te vlasnički kapital povećao za 986 hiljada KM u najranijem periodu prezentiranom u ovim finansijskim izvještajima, navode revizori.

Uprava Energoinvesta pripremila je poslovni plan za period od 2017. do 2019. godine prema kojem je planirana realizacija trenutnih projekata oko 380 miliona KM od čega je za 2017. godinu planirano oko 175 miliona KM. Kada se radi o novim projektima, visok je stepen očekivanja realizacije projekata koji su trenutno u tenderskoj proceduri u iznosu od oko 180 miliona KM gdje se u 2017. godini očekuje prihod od oko 40 miliona KM.

Nadalje, projekti u najavi za koje još nije pokrenuta tenderska procedura, za koje se Društva priprema prijaviti, iznose više od 1 milijarde KM (projekti će se izvoditi u zemlji i inostranstvu), navodi se u izvještaju.

 
You need Adobe Flash Player to view this.
Download it from Adobe.