SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
RAST
 
Krajem srpnja međunarodne pričuve 15 milijardi eura
Autor/izvor: RBA analize
Datum objave: 13.09.2017. - 10:37:33
ANALIZA - Prema posljednjim podacima HNB-a ukupna aktiva središnje banke na kraju srpnja iznosila je 112,1 mlrd. kuna.

Uz mjesečni rast od 5,6 mlrd. kuna (5,3%), u odnosu na srpanj 2016. ukupna aktiva središnje banke viša je za 4,8 mlrd. kuna (%2B6,4%). Promjene ukupne aktive središnje banke u cijelosti možemo pripisati stavci inozemne aktive odnosno međunarodnih pričuva (oročeni depoziti u stranim bankama, plasmani u vrijednosne papire, posebna prava vučenja, efektiva i depoziti po viđenju u stranim bankama, pričuvna pozicija kod MMF-a te ostala potraživanja koji su u bilanci iskazani u kunama), a koja čini 99% aktive HNB-a (111 mlrd. kuna ili 15 mlrd. eura).

Bruto međunarodne pričuve HNB-a na kraju srpnja iznosile su 14,7 mlrd. eura što je povećanje za 1,2 mlrd. eura u odnosu na kraj 2017. godine. Prema navodima HNB-a povećanju bruto pričuva pridonio je neto otkup deviza (podržan deviznim intervencijama središnje banke kojima su ublaženi aprecijacijski pritisci na domaću valutu te povećane bruto međunarodne pričuve), ali i viša razina ugovorenih repo poslova u odnosu na kraj prethodne godine. Nadalje, budući da su oko tri četvrtine međunarodnih pričuva denominirane u eurima, jačanje kune u odnosu na euro od 0,9% godišnje, pridonijelo je godišnjem padu inozemne aktive. U odnosu na lipanj, bruto međunarodne pričuve više su za 640 mil. eura (4,6%) dok je na godišnjoj razini zabilježen rast za 760 mil. eura ( 5,5%). U pasivi bilance HNB-a primarni novac čini najveći udio (66,8%) koji je krajem lipnja iznosio 74,9 mlrd. kuna. Na mjesečnoj razini zabilježen je pad od 1,4 mlrd. kuna (1,8%) kao posljedica pada depozita kreditnih institucija na računima za namiru.

Iznos međunarodnih pričuva najčešće se promatra u odnosu na vrijednost uvoza roba i usluga te u odnosu na dospjele kratkoročne obveze po osnovi inozemnog duga. Prema našim procjenama međunarodne pričuve će i u ovoj godini nastaviti odgovarati vrijednosti uvoza robe i usluga za razdoblje od 7 mjeseci (minimalno optimalna razina je tri). S druge strane, prema HNB-ovim projekcijama otplate inozemnog duga one u potpunosti pokrivaju trenutne obveze prema inozemnim vjerovnicima koje dospijevaju do kraja 2017. godine (11,3 mlrd. eura glavnice i kamata do kraja 2017.). Dakle, trenutni iznos međunarodnih pričuva dostatan je za uspješno provođenje stabilne monetarne politike odnosno održavanje stabilnog tečaja.

 
You need Adobe Flash Player to view this.
Download it from Adobe.