SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
RAST
 
Krajem srpnja međunarodne pričuve 15 milijardi eura
Autor/izvor: RBA analize
Datum objave: 13.09.2017. - 10:37:33
ANALIZA - Prema posljednjim podacima HNB-a ukupna aktiva središnje banke na kraju srpnja iznosila je 112,1 mlrd. kuna.

Uz mjesečni rast od 5,6 mlrd. kuna (5,3%), u odnosu na srpanj 2016. ukupna aktiva središnje banke viša je za 4,8 mlrd. kuna (%2B6,4%). Promjene ukupne aktive središnje banke u cijelosti možemo pripisati stavci inozemne aktive odnosno međunarodnih pričuva (oročeni depoziti u stranim bankama, plasmani u vrijednosne papire, posebna prava vučenja, efektiva i depoziti po viđenju u stranim bankama, pričuvna pozicija kod MMF-a te ostala potraživanja koji su u bilanci iskazani u kunama), a koja čini 99% aktive HNB-a (111 mlrd. kuna ili 15 mlrd. eura).

Bruto međunarodne pričuve HNB-a na kraju srpnja iznosile su 14,7 mlrd. eura što je povećanje za 1,2 mlrd. eura u odnosu na kraj 2017. godine. Prema navodima HNB-a povećanju bruto pričuva pridonio je neto otkup deviza (podržan deviznim intervencijama središnje banke kojima su ublaženi aprecijacijski pritisci na domaću valutu te povećane bruto međunarodne pričuve), ali i viša razina ugovorenih repo poslova u odnosu na kraj prethodne godine. Nadalje, budući da su oko tri četvrtine međunarodnih pričuva denominirane u eurima, jačanje kune u odnosu na euro od 0,9% godišnje, pridonijelo je godišnjem padu inozemne aktive. U odnosu na lipanj, bruto međunarodne pričuve više su za 640 mil. eura (4,6%) dok je na godišnjoj razini zabilježen rast za 760 mil. eura ( 5,5%). U pasivi bilance HNB-a primarni novac čini najveći udio (66,8%) koji je krajem lipnja iznosio 74,9 mlrd. kuna. Na mjesečnoj razini zabilježen je pad od 1,4 mlrd. kuna (1,8%) kao posljedica pada depozita kreditnih institucija na računima za namiru.

Iznos međunarodnih pričuva najčešće se promatra u odnosu na vrijednost uvoza roba i usluga te u odnosu na dospjele kratkoročne obveze po osnovi inozemnog duga. Prema našim procjenama međunarodne pričuve će i u ovoj godini nastaviti odgovarati vrijednosti uvoza robe i usluga za razdoblje od 7 mjeseci (minimalno optimalna razina je tri). S druge strane, prema HNB-ovim projekcijama otplate inozemnog duga one u potpunosti pokrivaju trenutne obveze prema inozemnim vjerovnicima koje dospijevaju do kraja 2017. godine (11,3 mlrd. eura glavnice i kamata do kraja 2017.). Dakle, trenutni iznos međunarodnih pričuva dostatan je za uspješno provođenje stabilne monetarne politike odnosno održavanje stabilnog tečaja.