SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
OČITOVANJE
 
Ministarstvo financija: Lokalci moraju nastaviti s popisivanjem nekretnina
Autor/izvor: SEEbiz / Novi list
Datum objave: 12.08.2017. - 07:50:14
ZAGREB - Ministarstvo financija oglasilo se u petak, dva dana nakon što je predsjednik Vlade s televizijskih ekrana obznanio mogućnost odgode poreza na nekretnine, netom nakon što je pušten prilog u kome ministar financija govori u prilog tom porezu koji zamjenjuje tri postojeća davanja.

- Bez obzira na najavu odgode primjene Zakona o lokalnim porezima, u dijelu koji se odnosi na porez na nekretnine, podaci o nekretninama i njihovim vlasnicima/korisnicama koji su prikupljeni temeljem upitnika/obrazaca koje su općine i gradovi u proteklom razdoblju dostavljali vlasnicima nekretnina na svom području, koristit će jedinicama lokalne samouprave za naplatu javnih davanja koja su u njihovoj nadležnosti, poručilo je ministarstvo finacija.

Ažuriranje baza podataka, ističe to ministarstvo, posao je koji jedinice lokalne samouprave trebaju i nadalje kontinuirano obavljati radi naplate javnih davanja, kao što su komunalna naknada i porez na kuće za odmor. Ažuriranje baza podataka je samo jedna od mjera koje bi jedinice lokalne samouprave trebale provoditi s ciljem potpune i pravodobne naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti općina i gradova. To će u konačnici pridonijeti poboljšanju uvjeta života i zadovoljavanju javnih potreba svih stanovnika koji žive na njihovom području, ističe ministarstvo Zdravka Marića.

Objava Ministarstva financija poruka je gradovima i općinama da nastave posao koji treba biti dovršen do kraja listopada. Odgoda primjene poreza na nekretnine nije službena, jer poruka premijera javnosti s ekrana državne televizije nije službeni dokument, odnosno odluka Vlade. Trenutačna situacija nije kaotična samo lokalnoj upravi, već je zbunjujuća i za državnu administraciju.

Tako je ministarstvo zaštite okoliša i energetike u postupak javnog savjetovanja prije dva dana uputilo kako nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, tako i nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva. U oba slučaja propisi se usklađuju s okvirnom direktivom EU-a o vodama. Međutim, jedan od razloga otvaranja Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva je i porez na nekretnine koji bi još uvijek trebao biti u primjeni od prvog dana iduće godine i koji je jedna od mjera Nacionalnog programa reformi. Tako se, među ostalim, izmjenama propisa o financiranju vodnoga gospodarstva obračun i naplata naknade za uređenje voda veže za obračun i naplatu poreza na nekretnine umjesto za obračun komunalne naknade.

Određeni dijelovi tog zakona, primjerice naknada na koju bi za poslove naplate naknade za uređenje voda primali gradovi i općine, odgađaju se do stupanja na snagu dijela odredbi Zakona o lokalnim porezima. Odnosno, prema sadašnjem stanju, do prvog siječnja iduće godine. Gradovi i općine, pak, s porezom na nekretnine primat će više sredstava nego sada, naime pripadat će im naknada od 10 umjesto dasadašnjih pet posto na iznos Hrvatskim vodama uplaćene naknade za uređenje voda.