SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
OČITOVANJE
 
Ministarstvo financija: Lokalci moraju nastaviti s popisivanjem nekretnina
Autor/izvor: SEEbiz / Novi list
Datum objave: 12.08.2017. - 07:50:14
ZAGREB - Ministarstvo financija oglasilo se u petak, dva dana nakon što je predsjednik Vlade s televizijskih ekrana obznanio mogućnost odgode poreza na nekretnine, netom nakon što je pušten prilog u kome ministar financija govori u prilog tom porezu koji zamjenjuje tri postojeća davanja.

- Bez obzira na najavu odgode primjene Zakona o lokalnim porezima, u dijelu koji se odnosi na porez na nekretnine, podaci o nekretninama i njihovim vlasnicima/korisnicama koji su prikupljeni temeljem upitnika/obrazaca koje su općine i gradovi u proteklom razdoblju dostavljali vlasnicima nekretnina na svom području, koristit će jedinicama lokalne samouprave za naplatu javnih davanja koja su u njihovoj nadležnosti, poručilo je ministarstvo finacija.

Ažuriranje baza podataka, ističe to ministarstvo, posao je koji jedinice lokalne samouprave trebaju i nadalje kontinuirano obavljati radi naplate javnih davanja, kao što su komunalna naknada i porez na kuće za odmor. Ažuriranje baza podataka je samo jedna od mjera koje bi jedinice lokalne samouprave trebale provoditi s ciljem potpune i pravodobne naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti općina i gradova. To će u konačnici pridonijeti poboljšanju uvjeta života i zadovoljavanju javnih potreba svih stanovnika koji žive na njihovom području, ističe ministarstvo Zdravka Marića.

Objava Ministarstva financija poruka je gradovima i općinama da nastave posao koji treba biti dovršen do kraja listopada. Odgoda primjene poreza na nekretnine nije službena, jer poruka premijera javnosti s ekrana državne televizije nije službeni dokument, odnosno odluka Vlade. Trenutačna situacija nije kaotična samo lokalnoj upravi, već je zbunjujuća i za državnu administraciju.

Tako je ministarstvo zaštite okoliša i energetike u postupak javnog savjetovanja prije dva dana uputilo kako nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, tako i nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva. U oba slučaja propisi se usklađuju s okvirnom direktivom EU-a o vodama. Međutim, jedan od razloga otvaranja Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva je i porez na nekretnine koji bi još uvijek trebao biti u primjeni od prvog dana iduće godine i koji je jedna od mjera Nacionalnog programa reformi. Tako se, među ostalim, izmjenama propisa o financiranju vodnoga gospodarstva obračun i naplata naknade za uređenje voda veže za obračun i naplatu poreza na nekretnine umjesto za obračun komunalne naknade.

Određeni dijelovi tog zakona, primjerice naknada na koju bi za poslove naplate naknade za uređenje voda primali gradovi i općine, odgađaju se do stupanja na snagu dijela odredbi Zakona o lokalnim porezima. Odnosno, prema sadašnjem stanju, do prvog siječnja iduće godine. Gradovi i općine, pak, s porezom na nekretnine primat će više sredstava nego sada, naime pripadat će im naknada od 10 umjesto dasadašnjih pet posto na iznos Hrvatskim vodama uplaćene naknade za uređenje voda.

 
You need Adobe Flash Player to view this.
Download it from Adobe.