SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
REVIZIJA
 
Montenegro Airlines bi se ugasio bez pomoći Vlade
Autor/izvor: SEEbiz / Vijesti
Datum objave: 12.07.2018. - 22:23:43
PODGORICA - Nezavisni revizor dao je mišljenje sa rezervom na finansijski izvještaj Montenegro Airlinesa (MA) za prošlu godinu i upozorio da nacionalni avio-prevoznik iz redovnih sredstava ne može izmiriti gubitak, kao ni dospjele obaveze i gotovo u cijelosti zavisi od podrške Vlade.

Revizorska kuća “MV Konsalt”, kao osnov za mišljenje za reviziju navela je da je procjena nepokretnosti posljednji put urađena 2008. godine, a nova još nije završena, nije dosljedno obračunata amortizacija na sredstvima, nijesu urađena rezervisanja za naknade i primanja zaposlenih i nije obračunat odloženi porez u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) iz čega proizilazi da je gubikat kompanije za 2017. od oko 4,6 miliona potcijenjen.

Gubitak državne kompanije, na čijem čelu su od početka 2017. Nikola Vukićević (predsjednik Borda) i Živko Banjević (izvršni direktor) smanjen je u prošloj godini 2,5 puta u odnosu na 2016. kada je bio 11.473.590 eura. Nagomilani gubitak preduzeća dostigao je 76.497.309 eura. Kratkoročne obaveze i rezervisanja iznose 75,119,982, a dugoročne oko 13,9 miliona eura.

Osnov za mišljenje sa rezervom, kako se navodi u izvještaju revizora su i dugovi MA Kontroli letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA). “Tokom 2017. godine SMATSA je rješenjem o izvršenju naplatila dio potraživanja od MA od 2.318.104 eura. Dio naplaćenih potraživanja predstavlja kamatu u iznosu 1.751.170 eura. Društvo je navedeni iznos prikazalo kao date avanse a na osnovu dopisa kojeg je dobilo od Ministarstva saobraćaja i pomorstva od 12.01. 2018. u vezi sa mogućnošću otpisa dijela duga - naplaćene kamate po osnovu sprovedenog izvršenja u 2017. godini a na osnovu spremnosti srpskog Ministarstva saobraćaja da se potraživanja SMATSA riješi”, navodi revizor.

Revizoru je, kako se dodaje u izvještaju, SMATSA prikazala potraživanje od MA od ukupno 8.279.096 eura, a prihod od naplaćenih kamata po osnovu dva izvršenja iznosi 1.761.641 euro.

Revizor skreće pažnje na to da preduzeće ima veći iznos gubitaka nego što je kapital i upozorava da nedostatak obrtnog kapitala može, s jedne strane prouzrokovat manji obim poslovanja, a s druge strane povećati rizik nesolventnosti.

Skreće se pažnja i na ugovor o zalozi između “Montenegro Aviation Leasing ltd” - Kajmanska ostrva i “The Law Debenture Trust Corporation”, kojim je uspostavljeno založno pravo na avionu “embraer” radi obezbjeđenja kreditnih obaveza.
Revizor podsjeća i da je MA prošle godine bio u bolokadi ukupno 64 dana, a vodi i preko 100 sudskih sporova iz kojih mogu nastati obaveze.

“Nije izvršeno rezervisanje na teret troškova po navedenim sporovima”, navodi revizor i dodaje da preduzeće ima potencijalne obaveze od 25.690.981 eura.
Vlada je od osnivanja izdvajala značajna sredstva za opstanak nacionalne avio-kompanije. Ranija analiza Istraživačkog centra MANS-a i “Vijesti” pokazala je da je Vlada od osnivanja MA do kraja 2014. godine, u to preduzeće po osnovu dokapitalizacija i davanja subvencija, uložila 58,5 miliona eura, dok je zbog smanjenja akcijskog kapitala kompanije, izgubila najmanje 14,3 miliona. MA je iz državnog budžeta isplaćena nova pomoć od dva miliona eura 13. aprila ove godine. Prvim rebalansom ovogodišnjeg budžeta MA je namijenjeno četiri miliona eura po osnovu izmirenja obaveza prema dobavljačima.

Prema izvještaju o radu MA u prošloj godini ukupni troškovi zarada i naknada zarada (bruto) iznose 7.199.474 eura.
Preduzeće je na kraju godine, prema revizorskom izvještaju, imalo 384 zaposlena, što znači da je prosječna neto zarada u MA oko hiljadu eura. Naknada članovima Odbora direktora, na osnovu odluke Skupštine akcionara od 30. juna 2016. iznosi, za rad predsjednika koliko jedna prosječna zarada u MA u prethodnoj godini, a članovima Odbora 70 odsto prosječne zarade.

 
You need Adobe Flash Player to view this.
Download it from Adobe.