SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
DOZVOLA
 
NBS oduzela dozvolu za rad Univerzal banci
Autor/izvor: SEEbiz / Blic
Datum objave: 31.01.2014. - 16:41:28
BEOGRAD - Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je na današnjoj sednici odluku o oduzimanju dozvole za rad Univerzal banci a.d. Beograd i imenovao Agenciju za osiguranje depozita za administratora.

Izvršni odbor je konstatovao da su oduzimanju dozvole prethodile aktivnosti koje su u dužem periodu bile usmerene na to da banka uskladi svoje poslovanje sa odredbama Zakona o bankama u delu koji se odnosi na kapital i pokazatelje poslovanja.

Utvrđeno je da se u prethodnom periodu finansijsko stanje banke znatno pogoršalo, te da je banka dospela u stanje kritične potkapitalizovanosti i da jeugrožena likvidnost i kontinuitet poslovanja. Imajući u vidu da su se stekli uslovi za oduzimanje dozvole za rad Banke, u skladu sa Zakonom o bankama, Narodna banka Srbije je u cilju zaštite interesa deponenata i očuvanja stabilnosti finansijskog sistema donela navedenu odluku.

Agencija za osiguranje depozita će tokom sledeće nedelje preduzeti sve aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju isplate osiguranih depozita u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita.