SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
USLOVI
 
Northstar traži izdavanje uslova za gradnju u Rosama
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 10.12.2015. - 15:24:00
HERCEG NOVI - Kompanija Northstar zatražila je od Ministarstva održivog razvoja i turizma izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izgradnju objekta na Rosama kod Herceg Novog.
Urbanističko tehnički uslovi za izgradnju objekta na Rosama traže se za objekte na deset katastarskih parcela, prenosi Radio Jadran.

Kompanija Northstar trebalo bi u novi turistički grad da uloži 1,1 milijardu eura. Početak realizacije projekta najavljen je još sredinom godine. Vlada je prošle godine odlučila da izmijeni i dopuni državnu studiju lokacije, sektor 32, na kojoj se planira gradnja objekata.

Na taj način je omogućeno fleksibilnije investiciono rješenje za izgradnju turističkog kompleksa kompanije Northstar. Međutim, zbog kašnjenja u realizaciji projekta, ukoliko do februara investitor ne dostavi bankarsku garanciju, Vlada stiče pravo da raskine ugovor o dugoročnom zakupu zemljišta na hercegnovskom dijelu poluostrvu Luštica sa konzorcijumom Northstar i Equest Capital Limited Jersey.

Vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za razvojne projekte Vlade, Biserka Dragićević kazala je krajem novembra, da je evidentno da zakupac kasni sa ispunjenjem ugovornih obaveza, osim u dijelu onih koji se tiču plaćene zakupnine. Ukoliko zakupac ne dostavi prihvatljivu bankarsku garanciju do 27. februara, Vlada, kako je navela, stiče pravo na raskid ugovora.

Ona je podsjetila da je zakupac isplatio iznos zakupnine za prvih deset godina zakupa u dvije tranše.

Ugovor o dugoročnom zakupu hercegnovskog dijela poluostvra Luštice potpisan je 11. septembra 2009. godine. Ugovor je stupio na snagu u 26. avgusta 2013. godine potpisivanjem Protokola o pravnosnažnosti ugovora, kada je praktično istovremeno potpisan i Aneks ugovora o dugoročnom zakupu. To je datum od kada počinju rokovi za ispunjenje ugovornih obaveza zakupca, uključujući investicione obaveze.

Ugovorom i Aneksom ugovora, zakupac se obavezao da će u periodu od pet godina u prvu fazu projekta investirati 141,8 miliona EUR.

Naredni rok u kojem Vlada stiče pravo da raskine ugovor je 26. novembar