SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
ROAMING
 
Od 30. travnja niže cijene roaminga unutar Europske unije
Autor/izvor: SEEbiz / Bug.hr
Datum objave: 23.04.2016. - 08:38:27
ZAGREB - Od 30. travnja 2016. počinje se primjenjivati roaming uredba EU, kojom se cijene u roamingu na području EU/EEA (EU %2B Island, Lihtenštajn i Norveška) određuju na osnovu cijena tuzemnih usluga svake države.
U prijelaznom razdoblju, koje će trajati do 14. lipnja 2017., operatori će za usluge roaminga u EU/EEA imati pravo naplatiti samo cijene tuzemnih usluga uvećane za roaming naknade.

Cijene roaminga će tako ovisiti o nacionalnoj tarifi koju je pojedini korisnik izabrao i bit će uvećane za roaming naknade unutar EU. To znači da će svaki hrvatski korisnik u roamingu plaćati uslugu sukladno tarifi koju je ugovorio sa svojim operatorom za domaći promet, a koju će njegov operator uvećati za odgovarajuću roaming naknadu. Za odlazne pozive u roamingu se kao osnova za izračun koristi cijena poziva prema drugim nacionalnim mobilnim mrežama, prema cjeniku tarife koju je korisnik ugovorio, a na koju se dodaje naknada od najviše 0,47 kuna. Za dolazne pozive u roamingu, s obzirom na to da se u nacionalnom prometu ne naplaćuje dolazni poziv, cijena će biti uvećana samo za naknadu od najviše 0,10 kuna. Ostale roaming naknade, koje operatori mogu naplatiti uz redovnu cijenu, iznose do 0,19 kuna za SMS poruku te do 0,47 kuna za jedan MB podatkovnog prometa.

Bez obzira na domaće cijene usluga, ukoliko operator naplaćuje roaming naknadu, najviša cijena usluge koju korisnik plaća ne smije biti viša od dosadašnjih 1,81 kuna/min za pozive, 0,57 kuna za SMS poruku te 1,90 kuna za jedan MB podatkovnog prometa.

Ukidanje roaming naknada, odnosno usluga roaminga po istim cijenama kao da se koriste tuzemne usluge (eng. roam like at home), stupit će na snagu sredinom lipnja sljedeće godine. Preduvjet je donošenje provedbenih akata na razini EU o odgovarajućem veleprodajnom tržištu te kriteriju pravedne uporabe i održivosti novog modela ukidanja roaming naknada. Ovi akti donijet će se u europskoj zakonskoj proceduri, u kojoj će sudjelovati i HAKOM, kao hrvatski predstavnik među europskim regulatorima. HAKOM će i dalje štititi interese hrvatskog tržišta koje karakterizira veliki priljev turista iz EU zemalja tijekom ljetnih mjeseci, kako se ne bi dogodilo da zbog odluka na europskoj razini hrvatski korisnici snose posljedice u smislu povećanja domaćih cijena ili smanjenja kakvoće usluge.