SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
ZAOSTAJANJE
 
Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda sudjeluje sa samo 6,6% u ukupnoj premiji
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 27.07.2017. - 08:52:32
ZAGREB – U svjetlu teških posljedica požara koji su, nažalost, proteklog tjedna opustošili Dalmaciju odnosno područje Splita, ističe se važnost osiguranja imovine. Naime, na području Splita izgorjelo je preko 200 hektara maslinika te 40 hektara vinograda i voćnjaka. 

Štete se broje u milijunima kuna. Sličnoj situaciji svjedočili smo i u nedavnoj prošlosti za vrijeme velikih požara na Korčuli i Pelješcu te katastrofalnih poplava u Gunji, u kojima su ljudi izgubili imovinu koju su stjecali cijeli život.

Svrha je osiguranja imovine naknaditi štetu na imovini zbog nastanka osiguranog slučaja, bilo da se radi o prirodnim nepogodama, ljudskom propustu ili namjerno nanesenoj šteti. Osim isplate naknade u slučaju pretrpljene štete, svrha je imovinskih osiguranja i povećavanje ekonomske stabilnosti pojedinaca, ali i društva u cjelini.

Osiguranje ujedno ostvaruje važne društvene funkcije, jer što je veća zastupljenost osiguranja to je manja eventualna obveza države u nadoknadi štete i ekonomske pomoći pojedincima i poduzećima, primjerice kod požara i poplava.

Imovinska osiguranja nude različite mogućnosti ugovaranja osiguranja za rizike kao što su požar, osiguranje usjeva i nasada, potres, poplava, osiguranje stvari kućanstva, osiguranje životinja, osiguranje objekata u izgradnji, provalne krađe i dr.

Osiguranje od požara pokriva štete na imovini koje su posljedica osnovnih opasnosti nastalih od požara i udara groma, eksplozija, tuča (grad) i dr. Uz osiguranje od požara, moguće je dopunski ugovoriti i osiguranje od opasnosti prekida rada uslijed požara koje pruža osigurateljnu zaštitu za štete nastale prekidom rada zbog uništenja, oštećenja ili nestanka osiguranog predmeta. Naveden vid osiguranja posebno je važan za poslovanje, jer nadoknađuje štetu u slučajevima kada je primjerice zbog posljedica požara onemogućeno redovito poslovanje. Ipak, prema podacima Hrvatskog ureda za osiguranje, u ukupno zaračunatoj bruto premiji u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu, osiguranje od požara i elementarnih šteta sudjeluje sa 6,6%, dok u strukturi likvidiranih šteta osiguranje od požara i elementarnih šteta iznosi 4,1%.

Općepoznato je da poljoprivredna proizvodnja predstavlja jednu od rizičnijih gospodarskih grana te se stoga ukazuje na važnost osiguranja usjeva i nasada, u svrhu zaštite od mogućih elementarnih i drugih nepogoda. Egzistencija poljoprivrednih gospodarstava ovisi o zemlji te stoga osiguranje usjeva i nasada predstavlja ekonomsku zaštitu poljoprivrednika i njihovih obitelji. Osiguranje usjeva i nasada uključuje pokriće od osnovnih opasnosti, kao što su tuča, požar, udar groma. Međutim, osiguranje usjeva i nasada u ukupno zaračunatoj bruto premiji za 2016. godinu sudjeluje sa 1,47%.

Važno je naglasiti kako uz vrlo male mjesečne iznose osiguranja imovine, možemo osigurati sigurnu egzistenciju neovisnu od događaja kojima ne možemo upravljati, jer upravo osiguranje pruža mogućnost upravljanja rizicima.