SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
TREND
 
Porastao broj ekoloških poljoprivrednih proizvođača
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 02.07.2018. - 09:48:47
ZAGREB - Broj ekoloških poljoprivrednih proizvođača u 2017. porastao je za gotovo 14% u usporedbi s 2016. To je povećanje od 477 ekoloških poljoprivrednih proizvođača u odnosu na prošlu godinu, a ukupno ih je bilo 4.023 što je izuzetno malo obzirom da je prema službenim podacima u Hrvatskoj preko 150.000 OPG-a..

Broj poljoprivrednika i tvrtki koje se bave preradom eko proizvoda narastao je za 14,4 posto na 357 odnosno bilo je 45 više onih koji su se bavili preradom.

Iako je vidljivo da se povećao broj površina koje su pod eko uzgojem, kao i broj stoke koja se uzgaja na ekološki način, osim malog broj proizvođača, podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju kako se radi o relativno malim količinama koje se proizvode, posebice kada je riječ o mesu ili povrću. Ono što posebno zabrinjava je da se broj hektara koji se vode kao eko pašnjaci gotovo izjednačio sa brojem hektara na kojima se odvija prava eko proizvodnja.

Korištena poljoprivredna površina u ekološkoj poljoprivredi ne bilježi znatniju promjenu u usporedbi s 2016. Ukupno je u eko uzgoju bilo 96.628 hektara što je tek 3,2 posto više. Najveći porast površine, od 14%, u usporedbi s 2016. bilježe trajni nasadi. To je povećanje od 1 432 hektara na 11.790.

Porasle su i površine pod trajnim travnjacima, a ono što posebno zabrinjava je da je pod pašnjacima čak 40.745 hektara, gotovo isto koliko i oranica. Povrće u eko uzgoju proizvodilo se na tek 359 hektara, što je 11,1 posto više nego prošle godine.

Proizvodnja eko žitarica bilježi pad od 4,6 posto, a ukupno je proizvedeno 45.330 tona. Najveći rast zabilježen je kod proizvodnja industrijskog bilja koja je rasla gotovo 52% u usporedbi s 2016. To je povećanje od gotovo 9.500 tona. Povećana je i proizvodnja ječma, i to za gotovo 1 100 tona, uljarica je proizvedeno 23.577 tona ili 53,8 posto više, a aromatskog bilja čak 41 posto odnosno količinski gledano 4.239 tona.

U proizvodnji povrća bilježi se pad od 0,5 posto na tek 1.427 tona, dok je rasla proizvodnja eko voća i to na 6.021 tona ili za gotovo 50 posto više nego godinu ranije. Proizvedeno je i više eko grožđa za 16,2 posto, kao i maslina za 22,5 posto, ali u količini je to tek 975 tona.

Svinje bilježe povećanje broja ekološki uzgojenih grla od gotovo 36% u usporedbi s prošlom godinom. To je povećanje od 385 grla u odnosu na prošlu godinu. Porastao je i broj ostalih važnijih ekoloških grla stoke, i to goveda, ovaca, koza i kopitara. Ipak kad se pogledaju proizvedene količine vidljiv je pad proizvodnje i to svinjskog mesa za 37,4 posto na tek 57 tona.

Ekološki proizvedena konzumna jaja bilježe smanjenje od gotovo 17% u usporedbi s prošlom godinom. To je smanjenje od 40.890 komada u odnosu na prošlu godinu. Ekološki proizveden med bilježi smanjenje od 38% u usporedbi s prošlom godinom. To je smanjenje od 18 tona u odnosu na prošlu godinu.

Podaci o ekološkoj proizvodnji u 2017. obuhvaćaju broj ekoloških poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, korišteno poljoprivredno zemljište u ekološkoj poljoprivredi po kategorijama, ostvarene prirode usjeva i trajnih nasada, ekološki uzgojenu stoku po vrstama i ekološke proizvode životinjskog podrijetla.