SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
OŠTAR PAD
 
Potonuće neto dobiti CGES-a
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 03.04.2016. - 17:43:55
PODGORICA - Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) završio je prošlu godinu sa neto dobitkom od 4,02 miliona eura, tri puta manjim nego na kraju 2014.
Prema izvještaju o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi kompanije su na kraju decembra dostigli 31,57 miliona eura i bili su 15 odsto manji nego u uporednom periodu.

Poslovni rashodi preduzeća su porasli 9,8 odsto na 26,4 miliona eura, prenosi agencija Mina biznis.

Od toga se na troškove zarada, naknada i ostale lične rashode odnosi 6,97 miliona eura, amortizacije i rezervisanja 7,13 miliona, a materijala 525,9 hiljada eura. Na ostale poslovne rashode odnosilo se 2,8 miliona eura.

Ukupna aktiva CGES-a porasla je dva odsto na 230,09 miliona eura.

Neraspoređena dobit kompanije iznosi 21,6 miliona eura, a odložene poreske obaveze 756,6 hiljada eura.

Dugoročna rezervisanja i obaveze iznosile su na kraju godine 35,45 miliona, a kratkoročne 17,17 miliona eura.

Država je vlasnik 55 odsto akcija CGES-a, dok italijanska Terna posjeduje oko 22,09 odsto dionica.

Iza NM Zbirnog kastodi računa sedam sakriven je vlasnik deset odsto akcija, a dva odsto dionica iza EK Zbirnog kastodi računa 1. Fond Trend posjeduje 1,56 odsto akcija, dok ostali akcionari imaju manje od jedan odsto udjela u preduzeću.