SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
PAD
 
Saponia: Poslovni prihodi u prvom kvartalu pali 7%
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 02.05.2017. - 12:38:36
ZAGREB - Poslovni prihodi Saponije u prvom kvartalu iznose 153,6 milijuna kuna i za 7 posto niži su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. 

Niži rezultati prodaje rezultat su kontroliranog smanjenja obujma prodaje i usmjerenosti na profitabilnost proizvoda. Negativan utjecaj na ostvarene prihode od prodaje na inozemnim tržištima na kojima Saponija ostvaruje polovinu svojih prihoda imalo je i jačanje kune u odnosu na euro. Optimizacija troškova poslovanja i unapreñenje poslovnih procesa utjecali su na iznos operativnih troškova od 150,0 milijuna kuna što je 8 posto niže u odnosu na prošu godinu.

Ostvarena EBITDA od 10,4 milijuna kuna i EBITDA marža od 7 posto odgovaraju prošlogodišnjim rezultatima. Uz približno isti nivo troškova amortizacije, ostvarena operativna dobit iznosi 4,1 milijun kuna i za 1 posto viša je u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine.

Niži troškovi kamata kao i pozitivni utjecaj tečajnih razlika osigurali su ostvarenje neto dobiti od 5,7 milijuna kuna u odnosu na 4,1 milijun kuna ostvarenih u istom promatranom razdoblju prethodne godine.

Na datum bilance ukupna imovina Saponije iznosi 686,9 milijuna kuna i za 17,3 milijuna je veća u odnosu na kraj 2016. godine, prvenstveno zbog povećanja potraživanja od kupaca i financijske imovine. Kapitalne investicije u prva tri mjeseca 2017. godine ostvarene su u iznosu od 5,2 milijuna kuna što je u skladu s planiranim aktivnostima usmjerenim na povećanje efikasnosti proizvodnih kapaciteta i podizanje kvalitete proizvoda.