SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
U PLUSU
 
Tankerska Next Generation: Lanjska neto dobit 34,5 milijuna kuna
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 28.02.2016. - 21:11:40
ZADAR - Tankerska Next Generation ostvarila je u poslovnoj 2015. godini prihode u iznosu 136 mil. HRK (19,5 mil. USD), EBITDA u iznosu od 61 mil. HRK
(8,7 mil. USD), dok je neto dobit za isto razdoblje iznosila 34,5 mil. HRK (4,9 mil. USD).

Financijski rezultati TNG-a dodatno reflektiraju tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja te promjena po monetarnim stavkama bilance, koje su nastale svođenjem dolarskih pozicija imovine na izvještajni dan u kune u uvjetima jačanja američkog dolara prema hrvatskoj kuni i ne proizlaze iz operativnog poslovanja naše kompanije. Doprinos tečajnih razlika rezultatu poslovanja bio je najizraženiji u prvom tromjesečju.

Poslovni prihodi brodova za 2015. godinu dosegli su 136 mil. HRK i rezultat su ugovora na vrijeme za svih šest operativnih brodova flote. Vinjerac i Velebit bili su zaposleni ugovorom na vrijeme od početka godine po prosječnim dnevnim vozarinama od 14.800 USD i 14.0004 USD. Vukovar je u potpunosti zaposlen od svibnja ugovorom na vrijeme uz dnevnu vozarinu od 17.250 USD. Zoilo koji je integriran u flotu krajem srpnja, u potpunosti je bio operativan od kolovoza povećavajući prihode TNG-a na dnevnoj razini za 17.750 USD koliko je ugovorena dnevna vozarina. Posljednje dvije novogradnje koje su preuzete u četvrtom tromjesečju operativne su od kraja studenog, odnosno početka prosinca, i to Dalmacija uz 17.750 USD po danu, dok su dnevni prihodi Paga na razini od 19.300 USD.

Operativni troškovi brodova za 2015. godinu iznosili su 57,5 mil. HRK (8,2 mil. USD) ocrtavajući značajne dinamičke poraste sa svakim novim preuzimanjem tankera, dok su jedino Velebit i Vinjerac bili operativno aktivni tijekom cijelog izvještajnog razdoblja. Ova 2015. godina je obilježena ambicioznim razvojem flote što je opteretilo troškove vezano uz isporuku i inicijalno opremanje četiri preuzete novogradnje. U skladu s očekivanjima kompanije sve ugovorene novogradnje preuzete su i operativno su aktivne od prosinca 2015. godine, kada je preuzeta i posljednja novogradnja Pag. Zaključenjem i predajom posljednjeg tankera unajmitelju u četvrtom tromjesečju 2015. godine, prvo tromjesečje 2016. godine biti će prvo tromjesečje od osnutka obilježeno uposlenošću cijele flote.

Provizije i troškovi putovanja u poslovnoj 2015. godini iznosili su 9,0 mil. HRK (1,3 mil. USD), odnosno na razini 6,6 % prihoda od brodova, što je na razinama industrijskog standarda i planova kompanije. Troškovi amortizacije iznosili su 26,9 mil. HRK (3,8 mil. USD) za 2015. godinu, i postepeno su uvećavani tromjesečnom dinamikom prateći preuzimanja i zaposlenja novogradnji. Prosječan broj brodova tijekom razdoblja povećan je s 2,8 u prvih devet mjeseci na 3,26 tijekom 2015. godine. TNG očekuje kako će troškovi amortizacije u budućnosti rasti ovisno redovitom investicijskom održavanju brodova koje se odvija u petogodišnjim ciklusima. Kamate i troškovi financiranja, iznosili su 12,3 mil. HRK (1,8 mil. USD) za 2015. godinu i povezani su s kreditima kojima se financiraju brodovi operativne flote. TNG je bio u snažnom investicijskom periodu, što je imalo za posljedicu povećanje duga društva. Stanje duga povećavalo se sa svakom novom isporukom, čime se dodatno povećala ova grupa troškova. Međutim, od kraja rujna 2015. m/t Velebit ima novi brodarski ugovor na vrijeme sa „CCI“ u trajanju 12 mjeseci sa dnevnom vozarinom od USD 18.500
 
Prihodi u četvrtom tromjesečju 2015. godine bili su 56,1 mil. HRK (7,7 mil. USD), EBITDA je iznosila 22,8 mil. HRK (3,1 mil. USD), što je u usporedbi s 19,9 mil. HRK u trećem tromjesečju 2015. godine povećanje od 14,5%. Neto dobit Društva u četvrtom tromjesečju 2015. godine iznosila je 7,2 mil. HRK (0,9 mil. USD).

Operativna dobit četvrtog tromjesečja iznosila je 12,8 mil. HRK (1,75 mil. USD) i bila je veća u odnosu na treće tromjesečje zbog povećanog broja operativnih brodova u floti kao rezultata integracije novogradnji, koje su ugovorene uz više vozarine. Ovaj pozitivni trend potaknut je punim operativnim kvartalom za četiri broda (Velebit, Vinjerac, Vukovar i Zoilo) te dodatnim prihodima koji su realizirani povećanom vozarinom Velebita, te prihodima koje su ostvarile dvije novogradnje preuzete na kraju četvrtog tromjesečja, no moderiran je povećanim inicijalnim troškovima opremanja i preuzimanja Dalmacije i Paga. Prihodi brodova su u četvrtom tromjesečju 2015. godine dosegnuli 56,1 mil. HRK (7,7 mil. USD), što je povećanje od 52% u odnosu na 36,9 mil. HRK (5,5 mil. USD) ostvarenih u trećem tromjesečju 2015.

Ovo povećanje prvenstveno odražava prihod Zoila, koji je zaposlen ugovorom na vrijeme i koji je tijekom cijelog četvrtog tromjesečja bio operativan uz dnevnu vozarinu od 17.250 USD, dodatni prihod Velebita generiran višom dnevnom vozarinom od kraja rujna, te prihode Dalmacije i Paga u posljednjem mjesecu godine.

 
You need Adobe Flash Player to view this.
Download it from Adobe.