SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
PRITISCI
 
Triglav: Najslabiji kvartalni rezultat od 2011.
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 17.08.2018. - 13:53:50
LJUBLJANA - Triglav Grupa u prvoj polovini 2018. godine realizirala je 35,6 milijuna eura dobiti prije oporezivanja. U osiguravajućoj djelatnosti ostvarila je rast premije na svim svojim tržištima i u sva tri segmenta osiguranja (imovinska, životna i zdravstvena osiguranja). Kod upravljanja imovinom klijenata povećala je obujam sredstava kojima upravlja.

U drugom kvartalu dobit je pak prepolovljena, na 6,5 milijuna eura, što je najniža kvartalna dobit od kraja 2011. Razlog leži u prirodnim nepogodama i manjim prihodima na financijskim tržištima.

Na rezultat, koji je u usporedbi s prošlogodišnjim niži (indeks 84), utjecali su i masovni štetni događaji te niži prinosi od financijskih investicija u ovoj godini. Ovakva situacija u poslovanju uzeta je u obzir u planovima za 2018. godinu. Ako se uvaže predviđene prilike poslovanja do kraja godine, onda Grupa na polugodištu potvrđuje planirani raspon godišnje dobiti.U prvoj polovini godine Triglav je dosljedno provodio aktivnosti strategije rasta i razvoja, koja između ostalog uključuje jačanje položaja Grupe kao vodećeg upravljača imovine u regiji. U vezi s tim je povezana i ovogodišnja kupnja većinskog udjela društva Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuće društvo na hrvatskom tržištu mirovinskih osiguranja. 

Triglav osiguranje Zagreb koje je dio Triglav Grupe je u prvom polugodištu godine postiglo 7-postotni rast bruto zaračunate osigurateljne premije (obračunato u eurima) i zadržao 8. mjesto među osiguravateljima u Hrvatskoj.

Poslovanje na sektoru osiguranja bilo je dobro i Grupa je fakturirala 575 milijuna eura konsolidirane bruto premije odnosno 5% više nego u istom periodu prošle godine. Rast premije realizirana je na svim tržištima Grupe te je u Sloveniji u prosjeku iznosila 4%, a van Slovenije 7%. Uz to nastavlja se postepeno jačanje udjela premije Grupe, fakturiranih izvan Slovenije te su na polovini godine iznosili 18,1% odnosno 0,4 postotna boda više nego u istom periodu prošle godine. Gledano po pojedinačnim segmentima osiguranja Grupa je kod imovinskih osiguranja ostvarila rast premije od 6%, dok je kod životnih osiguranja rast iznosio 0,3%, a kod zdravstvenih 8%.

Štetni događaji prirodni su dio poslovanja Grupe, a u to ulaze i masovni štetni događaji, koji s različitim intenzitetom i učestalošću utječu na poslovanje. U drugom tromjesečju ove godine to su bile poplave, tuča, nevremena i proljetni mrazovi u Sloveniji i Makedoniji, koji su Grupi uzrokovali više od 21 milijun eura štete, što je značilo 9% više fakturiranih bruto iznosa šteta kod imovinskih osiguranja u odnosu na prošlu godinu.

Usprkos povećanju štetnog kvocijenta visina kombiniranog kvocijenta Grupe bila je povoljna i iznosi 95,2 %. Triglav stavlja naglasak na osiguranje dugoročne sigurnosti klijenata, što postiže snagom kapitala, promišljenim oblikovanjem tehničkih rezervi, dobro uređenom zaštitom poosiguranja i pažljivim upravljanjem svim rizicima, kojima je izloženo poslovanje matičnog društva i 37 drugih društava Grupe.

Grupa je krajem lipnja 2018. raspolagala s 3,1 milijardom eura financijskih investicija, čiji su prinosi (bez prinosa životnih osiguranika koji preuzimaju investicijski rizik) u usporedbi s istim periodom prošle godine niži za 30%, što se zbog jedinstvenih prošlogodišnjih događaja i očekivalo. Grupa u ovoj godini i dalje zadržava glavne smjernice svoje dosadašnje investicijske politike.

Grupa u drugoj godini strateškog perioda 2017-2020 nastavlja s dosljednim provođenjem svojih strateških smjernica te se razvija u suvremenu, inovativnu i dinamičku osiguravajuće-financijsku grupu, koja čvrsto ostaje na vodećem mjestu u Sloveniji i šire u regiji. Jedna od strateških smjernica je i povećanje prepoznatljivosti Triglava kao vodećeg upravljača imovinom na postojećim tržištima pa je tako ove godine na hrvatskom tržištu mirovinskih osiguranja Triglav kupio većinski udio društva Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuće društvo.

 
You need Adobe Flash Player to view this.
Download it from Adobe.