SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
TREND
 
U srpnju porasle proizvođačke cijene
Autor/izvor: SEEbiz / H
Datum objave: 12.08.2019. - 08:07:15
ZAGREB - Proizvođačke cijene industrije u Hrvatskoj su u srpnju bile više za 0,4 posto u odnosu na lipanj, a prema srpnju lani za 0,3 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Na mjesečnoj razini proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem su tržištu bile više za 0,3 posto, a na inozemnom za 0,4 posto.

Na godišnjoj su razini, pak, cijene na domaćem tržištu ostale na istoj razini, dok su na inozemnom porasle za 0,5 posto.

Isključe li se cijene energije, proizvođačke su cijene u industriji u srpnju u odnosu na lipanj bile niže za 0,1 posto, dok su u odnosu na srpanj 2018. porasle za 0,7 posto.

Prema glavnim industrijskim grupacijama, u srpnju su prema mjesecu ranije porasle proizvođačke cijene energije, za 1,9 posto i netrajnih proizvoda za široku potrošnju, za 0,1 posto.

Istodobno su cijene intermedijarnih proizvoda i cijene trajnih proizvoda za široku potrošnju pale za 0,3 posto, dok su cijene kapitalnih proizvodima ostale na istoj razini.

Na godišnjoj su razini proizvođačke cijene u trajnim proizvodima za široku potrošnju i u netrajnim proizvodima za široku potrošnju porasle za 0,9 posto, u intermedijarnim proizvodima za 0,6 posto, i u kapitalnim proizvodima za 0,4 posto, dok su pale u energiji za 1,3 posto.

Promatrano prema djelatnostima, na mjesečnoj su razini cijene u prerađivačkoj industriji porasle 0,4 posto, a u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,1 posto.

Istodobno su proizvođače cijene u rudarstvu i vađenju smanjene 0,4 posto, dok su u u opskrbi vodom, uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša ostale na istoj razini.

Na godišnjoj su razini proizvođačke cijene u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji porasle za 3,8 posto, u opskrbi vodom, uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša za 0,6 posto, u prerađivačkoj industriji za 0,1 posto. dok su u rudarstvu i vađenju pale za 8,6 posto.