SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
TREND
 
Ukupni depoziti u godinu dana porasli 4,7%
Autor/izvor: RBA analize
Datum objave: 10.09.2019. - 09:55:58
ANALIZA - Ukupni depoziti kod poslovnih banaka, koji obuhvaćaju depozitni novac te štedne i oročene depozite, nastavili su rasti i na mjesečnoj i na godišnjoj razini gotovo dosegnuvši 293 mlrd. kuna. 

U odnosu na lipanj viši su za 2,9 mlrd. kuna ili 1%, dok su u odnosu na kraj srpnja 2018. ukupni depoziti viši za 13,3 mlrd. kuna ili 4,7%.

I u srpnju, rast na mjesečnoj i na godišnjoj razini isključivo je posljedica rasta depozitnog novca koji predstavlja novčana sredstva na transakcijskim računima (tekućim i žiroračunima) te obveze banaka po izdanim kunskim instrumentima plaćanja. On je dosegnuo povijesno najvišu nominalnu vrijednost od preko 99,2 mlrd. kuna čineći tako 34% ukupnih depozita. Samo na mjesečnoj razni depozitni novac viši je za 2,9 mlrd. kuna ili 3%, dok je u odnosu na stanje na kraju srpnja 2018. porast iznosio 16,4 mlrd. kuna.

Tako je nastavljen snažan rast po dvoznamenkastim stopama koje uz manja odstupanja traju od početka 2015. U istom razdoblju rastao je i udio depozitnog novca u ukupnim depozitima. Posljedica je to niskih kamatnih stopa na oročenu štednju pa se u uvjetima nesklonosti ulaganja u druge oblike financijske imovine višak raspoloživog dohotka koji polako raste s oporavkom gospodarstva slijeva na najlikvidnije oblike depozita.

S druge strane, ukupni štedni i oročeni depoziti (u stranoj i u domaćoj valuti) su uz stagnaciju na mjesečnoj razini, na godišnjoj razini zabilježili pad vrijednosti. Uz pad od 3 mlrd. ili 1,6% na godišnjoj razini ukupni štedni i oročeni depoziti su krajem srpnja iznosili 193,7 mlrd. kuna što je najniža razina od od lipnja 2014. I dok se struktura depozita (s obzirom na likvidnost) zamjetno promijenila u posljednjih nekoliko godina, primjetno je da valutna struktura štednih i oročenih depozita ostaje slična te i dalje preko 80% ovih depozita čine valutni depoziti (uglavnom u eurima).

Štednja je to koju uglavnom generira sektor stanovništva. Naime kao i prethodnih mjeseci i godina preko 80% štednje u inozemnim valutama odnosi se na sektor kućanstava. Ukupni valutni depoziti krajem srpnja u odnosu na lipanj ostali su nepromijenjeni, ali s 158,1 mlrd. oni su i dalje na najnižoj vrijednosti od kolovoza 2013. Na godišnjoj razini ukupni valutni depoziti krajem srpnja bili su za 2% niži u odnosu na isto razdoblje 2018.

Daljnji rast gospodarstva i rast raspoloživog dohotka implicira nastavak rasta ukupnih depozita banaka. S obzirom da bi visoka likvidnost financijskog sustava trebala biti obilježje 2019. očekujemo nastavak niskih pasivnih kamatnih stopa te nastavak sklonosti držanja likvidne imovine poput depozitnog novca. Struktura oročenih depozita ni narednih tromjesečja neće se bitnije promijeniti.