SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
KREDITIRANJE
 
Ukupni krediti stanovništvu krajem listopada dosegnuli 123,5 mlrd kuna
Autor/izvor: RBA analize
Datum objave: 06.12.2018. - 09:32:03
ANALIZA - Prema posljednjim podacima HNB-a ukupni krediti stanovništvu nastavili su i u listopadu s mjesečnim i godišnjim stopama rasta.
Tako je u odnosu na rujan iznos kredita stanovništvu viši za 915,4 mil. kuna. Uz mjesečni rast od 0,7% nastavljene su godišnje stope rasta četrnaesti mjesec za redom. U odnosu na listopad 2017. stanje kredita stanovništvu bilo je više za 4,8 mlrd. kuna ili 4% pri čemu su ukupno odobreni krediti stanovništvu premašili 123,5 mlrd. kuna.

Prema podacima o plasmanima stanovništvu na osnovi transakcija (koji isključuju utjecaj tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana) plasmani sektoru stanovništva potvrđuju nešto izraženiju kreditnu aktivnost budući da su uz mjesečni rast od 0,8% plasmani stanovništvu nastavili s godišnjim stopama rasta od 5,9%.

Kod kreditnih obveza sektora stanovništva prema valutnoj strukturi vidljiv je trend preusmjeravanja obveza iz valutnih u kunske, što odražava izraženiju sklonost zaduživanja u domaćoj valuti čemu zasigurno u prilog ide i razdoblje niskih kamatnih stopa.

Kunski krediti stanovništvu nastavili su s dvoznamenkastim godišnjim stopama rasta koje traju pune tri godine (13,2%). Uz mjesečni rast od 1,4% njihov iznos je premašio 63,8 mlrd. kuna. Suprotno tome, negativne godišnje stope rasta valutnih kredita započele su još u 2012. Na kraju listopada nominalan iznos valutnih kredita, uz stagnaciju na mjesečnoj te pad na godišnjoj razini (-4,3%) iznosio je 59,6 mlrd. kuna. Tako je udio kunskih kredita u ukupnim kreditima stanovništvu u posljednjih godinu dana narastao za oko 4 postotna boda pri čemu je udio kunskih kredita u ukupnim kreditima stanovništvu u listopadu iznosio 52%.

Promatrano prema vrstama kredita odobrenih stanovništvu najznačajniji udio, 43%, odnosi se na stambene kredite koji su uz blagi mjesečni rast (0,5%) te godišnji rast od 1,9% krajem listopada iznosili 53,1 mlrd. kuna. Usporavanje godišnjih stopa rasta stambenih kredita upućuju da još nisu vidljivi značajniji učinci ovogodišnjeg programa subvencioniranja stambenih kredita.

I unutar ove kategorije kredita stanovništvu vidljiv je trend promjene valutne strukture. Naime, primjetan je trend rasta kunskih kredita koji su na kraju listopada premašili 15,2 mlrd. kuna i pri tome zabilježili rast od 1,4% mjesečno te 15% godišnje. Udio kunskih kredita u ukupnim stambenim kreditima narastao je na 29%. Iznos kunskih kredita uz valutnu klauzulu (prvenstveno krediti vezani za euro) u ukupnim stambenim kreditima spustio se krajem listopada na 37,8 mlrd. kuna (-2,6% na godišnjoj razini).

Gotovinski nenamjenski krediti s udjelom od više od 38,4% u ukupnim kreditima stanovništvu i peti mjesec za redom su zabilježili dvoznamenkastu godišnju stopu rasta (11%). Na kraju listopada su iznosili 47,4 mlrd. kuna. Kod gotovinskih nenamjenskih kredita također je prisutan trend rasta udjela kunskih kredita u odnosu na one kunske kredite s valutnom klauzulom. Naime, gotovinski nenamjenski kunski krediti zabilježili su godišnji rast od 19,3% dok su oni valutni niži za 6,4% u odnosu na listopad 2017. Na kraju promatranog mjeseca udio kunskih kredita u ukupnim gotovinskim nenamjenskim kreditima popeo se na 72%.