SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
KREDIT
 
Vlada Crne Gore se zadužuje kod Prve banke
Autor/izvor: SEEbiz / Mina-business
Datum objave: 17.03.2017. - 10:04:47
PODGORICA - Vlada je danas donijela odluku o kreditnom zaduženju kod Prve banke u iznosu od 15 miliona eura, shodno odredbama Zakona o budžetu za 2017. godinu.

Kako se navodi, u sklopu redovnog izvještavanja Vlade o dinamici radova na prioritetnoj dionici Autoputa, ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković podnio je usmenu informacija o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima na kojima svojinska prava vrše opštine na državu Crnu Goru.

Utvrđen je i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o eksproprijaciji.

“Razlozi za izmjene ovog zakona sadržani su u potrebi da se njegove odredbe usklade sa novim Zakonom o upravnom postupku, kao i u potrebi da se otklone određeni nedostaci i biznis barijere, uočeni u dosadašnjoj primjeni važećeg Zakona”, objasnili su iz Vlade.

U saopštenju se kaže da je, prilikom utvrđivanja današnjeg dnevnog reda, na zahtjev predlagača, povučena radi dodatne obrade tačka o Predlogu plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2017. godinu.

Dodaje se da je iz istog razloga povučena i tačka o Izvještaju o realizaciji Plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva u 2016. godini i Informacija o realizaciji koncesionog ugovora o korišćenju šuma, zaključenog sa „Vektra Jakić“ Pljevlja, s prijedlogom za obnavljanje doznake za zaduženu a neposječenu drvnu masu, kao i definisanje buduće dinamike implementacije ugovora.