SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
REGULATIVA
 
Vlada Federacije BiH želi HT-u oduzeti pravo prvokupa udjela u HT Mostar
Autor/izvor: SEEbiz / indikator.ba
Datum objave: 25.08.2017. - 08:14:01
SARAJEVO - Vlada Federacije je zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da preduzme aktivnosti prema JP HT d.d. Mostar s ciljem izrade prijedloga novog Statuta ovog društva, koji će biti usaglašen sa Zakonom o privrednim društvima Federacije BiH i Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima koji je donijela Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH na 277. sjednici održanoj 23.3.2010. godine, a potom da pokrene procedure za usvajanje Statuta, saopćeno je iz Vlade Federacije BiH nakon sjednice održane danas.

Vlada Federacije BiH je također usvojila informaciju o pregovaračkim aktivnostima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o izmjeni Sporazuma o JP HT d.o.o. Mostar u skladu s programom pripajanja HT Mobile d.o.o. HT-u d.o.o. Mostar.

Statut HT Mostar nije usklađen sa odredbama članka 264. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, shodno nalogu Komisije za vrijednosne papire u Federaciji BiH, u dijelu koji se odnosi na prodaju vrijednosnih papira u procesu privatizacije, a što je ustanovljeno i u izvještajima Ureda za reviziju institucija FBiH.

Naime, u članu 12. Statuta i dalje stoji da se u slučaju bilo kojeg prijenosa ili prodaje dionica ne primjenjuju odredbe navedenog članka zakona, već da pravo prvokupa nad dionicama Federacije BiH ima HT d.d Zagreb, što nije u skladu sa zakonom.

Sporazumom o provedbi programa pripajanja HT Mostara i HT Mobilne, koji su u oktobru 2006. godine postigli Vlada Federacije BiH i T- HT-a Zagreb, definisana je vlasnička struktura HT Mostar, te utvrđeno pravo prvokupa udjela za Hrvatski telekom u slučaju bilo kakvog prijenosa ili prodaje udjela u HT-u Mostar prema Zakonu o privrednim društvima.

Potom je 2009. pravo prvokupa ugrađeno u Statut društva čime je T-HT-u Zagreb, koji u svom posjedu ima 39,101 posto dionica, zajamčeno pravo prvenstva u budućoj privatizaciji.

Shodno tome, novim pregovorima koje inicira Vlada FBiH očigledno se želi omogućiti da se privatizacija mostarskog telekoma obavlja u skladu sa Zakonom o privatizaciji a ne putem odredbi Zakona o privrednim društvima kojima se kao jedini kupac favorizira isključivo T-HT Zagreb.

Treba napomenuti da je Agencija za privatizaciju FBiH u svojim planovima otvorila mogućnost za prodaju manjinskog udjela oba federalna telekoma putem berze.